Fristen for å søke høyere utdanning nærmer seg for elevene fra Halden videregående skole. Andreas Andersen Hennig var en av dem som besøkte Åpen Dag på Universitetet i Oslo (UiO) denne uka for å se på mulighetene. Her kunne elevene møte studenter på studieretningene de er interesserte i, høre på foredrag og se seg rundt på campus.

– Matte eller fysikk

Mange synes det er vanskelig å vite hva de skal velge å satse framtida sin på. For Andreas er det helt klart realfag han skal studere, men det er fortsatt ikke enkelt.

– Tanken er å studere ett eller annet innen matte eller fysikk, teknologi og IT. Jeg interesserer meg for alle sammen. Problemet er at det er så mange retninger å velge mellom innenfor realfag, både på UiO og andre steder i landet, sier han.

– Må like studiet

For å hjelpe elevene som er interessert i realfag står mange nåværende studenter klare til å svare på spørsmål fra elevene fra videregående. De forteller om studiehverdagen, fagene, framtidsmulighetene realfag gir og hva UiO driver med av forskning. Andreas får også en rask innføring i hvordan teknologi som superledere og brenselceller fungerer:

– Det viktigste for meg når jeg velger er om jeg liker selve studiet, så kommer studiemiljøet og jobb etterpå. Jeg vet ikke hva jeg vil gjøre etter studiene, men kanskje noe innenfor forskning, sier Andreas Andersen Hennig.

Flere og flere søker seg til realfag.