Fylkespolitikerne vil sette skoleinvesteringer på vent- men redder Halden

Porsnes videregående skole

Porsnes videregående skole Foto:

Fylkesutvalget sier ja til å inngå avtale med Porsnes Utvikling AS som leier ut lokaler til nye Halden videregående skole. Samtidig settes alle skoleinvesteringer i Østfold på vent inntil den økonomiske situasjonen blir avklart.

DEL

Det vedtok et enstemmig fylkesutvalg i Østfold fylkeskommune i dag.

Bakgrunnen er usikkerheten rundt aksjene Østfold fylkeskommune har i Østfold Energi.

Det har som kjent kommet krav fra ordførerne i de 13 eierkommunene om at Østfold fylkeskommunes eierandel i Østfold Energi – på 50 prosent – blir fordelt på kommunene i Østfold ut fra kommunenes folketall, før 1. januar 2020.

I en pressemelding fra Østfold fylkeskommune står det at fylkesutvalget er usikre på hvilke konsekvenser en eventuell overføring av aksjer til kommunene vil få for Buskerud og Akershus sine bidrag inn i Viken, og om planlagte investeringer, der skoleinvesteringer er de klart største, kan gjennomføres uten energiinntektene.

Derfor ber fylkesutvalget nå om at alle nye skolebygg-planer i Østfold settes på vent, til situasjonen er avklart.

I tillegg ber fylkesutvalget fylkesrådmannen om en sak som belyser økonomiske konsekvenser av helt eller delvis bortfall av inntektene fra Østfold Energi.

Samtidig sier altså fylkespolitikerne ja til å inngå avtalen med Porsnes Utvikling AS om leie av lokaler til nye Halden videregående skole. Kontrakten skulle inngås rett over nyttår, men signeringen ble satt på vent på grunn av den nevnte situasjonen med energiinntektene.

Porsnes Utvikling AS har imidlertid hatt behov for en avklaring, og nå gir altså fylkespolitikerne klarsignal for at avtalen kan inngås. Fylkeskommunens egne investeringer ved Halden videregående skole settes imidlertid på vent.

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags