Urovekkende energidrikk-forskning av Forbrukerrådet. Elever på Porsnes: – Det blir en vane

For­bru­ker­rå­det es­ti­me­rer at så man­ge som 13.000 ung­dom­mer i al­de­ren 13 til 18 år er av­hen­gi­ge av ener­gi­drik­ker. Tred­je­års­ele­ve­ne Lazaros Manovsaridis (18) og Al­bin Sa­li­hu (17) på Halden vi­de­re­gå­en­de ser på inntaket som en vane.