På nettsidene til Østfold fylkeskommune lyses stillingen som rektor ved Halden videregående skole ut.

Det betyr at nåværende rektor Arild Rød (69) skal gi seg.

1. januar 2018 går han inn i pensjonistenes rekker.

Skal lede cirka 1.500 personer

– Grunnen til at de etterlyser min etterfølger allerede nå, er at rektorstillingene ved både Malakoff (Moss) og Borg (Sarpsborg) videregående skoler er ledige. Fylkeskommunen ønsker å samkjøre de tre stillingsannonsene, og ansettelse ved de to andre skolene er så fort som mulig, forklarer Rød til HA.

Han regner med at den nye rektoren er klar før sommeren.

– Vi har flere gode kandidater her på skolen, så det er ikke unaturlig å tro at det blir interne søkere, sier Rød.

Halden videregående skole har cirka 1.200 elever, cirka 250 ansatte og et budsjett på cirka 170 millioner.

– Fin arbeidsplass

Selv har han et langt liv i skolen bak seg. Blant annet har han vært rektor på Malakoff videregående skole i åtte år. Rektor ved Halden vgs. ble han i 2004.

– Jeg er ekte haldenser, og årene her på Halden vgs. har vært fine. Det er et godt arbeidsmiljø med profesjonelle pedagoger og andre medarbeidere, og elevene er flotte ungdommer, sier han.

– Det er like rart å ta avskjed med VG2- og VG3-elever hver gang, og snart er det min tur, sier han.

Pensjonist på reisefot

– Hva skal du gjøre fra nyttår neste år? Har du lagt planer allerede?

– Nei, jeg har ingen store planer for hva jeg skal gjøre neste år. Jeg skal i hvert fall slutte å stå opp for å gå på skolen. Det har jeg gjort siden jeg var sju år, sier Rød og ler litt.

– Det blir nok mer reising, spår rektoren om egen framtid.

Skole på flere steder

Jobben som rektor ved Halden vgs. er innholdsrik. I stillingsannonsen står det:

– Skolen har undervisning for elever med spesielle opplæringsbehov ved avdelingen Tosterødberget og ansvaret for undervisningen ved Halden fengsel. Det gis også ulike voksenopplæringstilbud ved skolen.

– Skolen er i dag organisert på flere steder i Halden. Det foreligger imidlertid intensjoner om å samle skolen i byens sentrum, ved avdeling Porsnes, mens avdeling Tosterødberget fortsatt vil være en filial utenfor skolens fellesanlegg.

Fokus på læring og resultater

– Hva har endret seg i løpet av tida ved Halden vgs.?

– Det som ikke har endret seg, er at skolen er lokalisert på flere steder. Vi venter fortsatt på en avgjørelse om samlokalisering, sier rektoren.

Ellers har ulike reformer påvirket arbeidshverdagen til Rød, kollegene og elevene gjennom årene.

– En ting er sikkert - det har aldri vært så mye fokus på elevers læring og resultater som det er nå. Hvordan skolene kan legge til rette for at elevene skal lære mest mulig, og hvordan vi kan utvikle skolene best mulig, sier han.