HALDEN TINGRETT: «Retten finner grunn til å bemerke, at verken elevenes varsler til ledelsen på skolen eller daværende ektefelles opplysning om at tiltalte bekreftet overfor henne seksuell omgang med elev under 16 år førte til nevneverdig reaksjon fra skoleledelsen, i alle fall slik bevisførselen har vært i denne saken».
Frédéric Cirou

– Skolen så en annen vei da jeg ble utsatt for overgrep

Den tidligere eleven ved en ungdomsskole i Halden er skuffet over skolens ledelse.
Publisert

I forrige uke ble det kjent at en tidligere lærer ved en ungdomsskole i Halden er dømt for å ha hatt sex med en av elevene sine.

Den nå 37 år gamle mannen dømmes til fengsel i ti måneder. 120 dager av dommen gjøres betinget med en prøvetid på 2 år.

Misbrukte sin stilling

I løpet av fire år på 2000-tallet er han nå dømt for å gjentatte ganger ha hatt seksuell omgang med jenta som da var 15 år. Han skaffet seg den seksuelle omgangen ved misbruk av sin stilling som lærer for jenta i løpet av et skoleår.

Saken ble etter flere år anmeldt i 2013 til politiet i Halden.

– Jeg er fornøyd med å bli trodd, det var det viktigste for meg. Jeg fikk medhold på alle punkter. Det har vært en lang prosess siden jeg anmeldte i 2013, og jeg er glad for at det er over. Jeg kunne kanskje ønsket at han fikk lengre fengselsstraff, men slik ble det ikke, sier den nå 26 år gamle kvinnen til Halden Arbeiderblad.

– Jeg følte det var min feil

– Hvorfor tok det så lang tid før du anmeldte saken?

– Det har vært en lang prosess, og det har vært mye å ta innover seg. Jeg var et barn da det skjedde. Som veldig mange andre i lignende situasjoner, så følte jeg at det var min feil. Jeg trengte nok å få det på god avstand før jeg klarte å anmelde det, og jeg var selvfølgelig veldig redd for den ukjente prosessen jeg skulle gå inn i.

– Hvordan opplevde du rettsaken? 

– Det var selvfølgelig veldig skummelt med rettssak, for jeg visste ikke hva jeg gikk til. Jeg hadde aldri vært i en rettssak før, og jeg var redd for at jeg skulle glemme alt, eller at hans forsvarer skulle «grille» meg. Det kan godt hende han prøvde på det også, men jeg fortalte sannheten, og da var det nok ikke noe han kunne ta meg på.

– Jeg valgte å være til stede alle tre dagene, med et par få og korte unntak. Det vanskeligste var nok å høre forsvarerens sluttprosedyre den tredje dagen, hvor han la ned påstand om at tiltalte skulle frifinnes, og begrunnet hvorfor han mente dette. Da var jeg sliten, og det ble tøft å høre på. Jeg er allikevel glad jeg valgte å være til stede alle tre dagene. Det var viktig for meg.

– Jeg er fornøyd med å bli trodd, det var det viktigste for meg. Jeg fikk medhold på alle punkter.

Om rettssaken

Den nå 26 år gamle kvinnen forteller at det var tøft å møte overgriperen i retten.

– Første dagen jeg møtte i retten, så satt han allerede i rettssalen sammen med sin forsvarer da jeg skulle gå inn. Jeg så ryggen hans i det jeg tittet inn gjennom døra. Jeg stoppet opp, og et lite sekund tenkte jeg «dette går ikke!». Jeg tok heldigvis feil, for det gikk. De andre dagene gikk sin gang. Jeg likte ikke å se han, men jeg måtte gjennom det. Jeg er nok mye sterkere enn jeg selv tror. Det tror jeg gjelder alle.

– Si det til noen

– Hva vil du si til andre som opplever det samme som deg?

– Mitt råd er: Si det til noen. «Så lett», tenker kanskje mange. «Bare si det til noen». Det er ikke lett i det hele tatt. Man er et barn, man strever kanskje med skyldfølelse og redsel for å ikke bli trodd. Mitt råd gjelder alle som utsettes for skadelige handlinger, enten de er barn eller voksne, og uavhengig av om det er en lærer, en venn, et familiemedlem, en bekjent eller en helt fremmed.

– Si det til noen

– Skolen valgte å se en annen vei

Skolen kunne spurt meg. Et enkelt spørsmål. Ingen turte å spørre. Eller ville spørre. Eller orket å spørre. Kanskje de var redd for svaret. De har heller ikke beklaget seg.

Det står skrevet i dommen at daværende rektor ved ungdomsskolen har bekreftet at et av sakens vitner kontaktet ham på telefon og opplyste om den seksuelle kontakten mellom lærer og elev.

I dommen står det å lese:

«Retten finner grunn til å bemerke, at verken elevenes varsler til ledelsen på skolen eller daværende ektefelles opplysning om at tiltalte bekreftet overfor henne seksuell omgang med elev under 16 år førte til nevneverdig reaksjon fra skoleledelsen, i alle fall slik bevisførselen har vært i denne saken».

– Jeg er skuffet over skolens ledelse, og hvordan de valgte å takle det. I ettertid har det jo vært enda en slik sak ved den samme skolen. Skolen kunne spurt meg. Et enkelt spørsmål. Ingen turte å spørre. Eller ville spørre. Eller orket å spørre. Kanskje de var redd for svaret. De har heller ikke beklaget seg.

– Om det skal komme noe godt ut av denne saken, så håper jeg virkelig det kan være at skolene går gjennom sine rutiner når det gjelder framgangsmåte og tiltak ved mistanke om en seksuell relasjon mellom lærer og elev. I dette tilfellet føler jeg at alle i skolens ledelse valgte å se en annen vei.

– Man må tørre å snakke om det før det skjer. Man må ha prosedyrer klare i forkant. Da er man forberedt dersom det skjer. Også kan man bare håpe at man aldri vil behøve å bruke det.

– Skolen skulle ha tatt tak i varslingen

HA har vært i kontakt med vedkommende som var rektor da overgrepene skjedde. Verken vedkommende eller dagens rektor som også var i skoleledelsen den gangen, ønsker å uttale seg om saken.

Dermed blir det den nytilsatte kommunalsjefen som må svare på kritikken fra den tidligere eleven.

Kommunalsjef for undervisning og oppvekst i Halden kommune, Else-Grethe Mathisen, skjønner at den tidligere eleven føler seg sviktet.

– Jeg kan ikke uttale meg om hvilke vurderinger som ble gjort av skoleledelsen den gangen, men ut ifra det som har blitt kjent nå i ettertid, så er det en selvfølge at skolen skulle ha tatt tak i denne varslingen. Alle våre elever skal ha en trygg skolehverdag. Når vi blir varslet om slike forhold, så har våre ansatte et ansvar for å ta tak i det. Så i denne saken så skulle vi helt klart ha handlet på en annen måte.

Har gjennomgått prosedyrene

– Hva har blitt gjort siden den gang for å forhindre at noe slikt skal skje igjen?

– Vi har gått igjennom alle prosedyrene og varslingsrutinene våre. Dersom en av våre ansatte får vite om en sak hvor det er mistanke om misbruk av stilling, så har den ansatte plikt til å varsle saken videre til administrasjonen. Dersom den ansatte opplever at ledelsen ikke tar det videre, så er det hver enkelt ansatts plikt å melde dette videre i vårt system slik at nødvendige tiltak kan iverksettes.

– Dette er et område som vi tar veldig alvorlig og vi går kontinuerlig igjennom risikoanalyser som dekker alle mulig type scenarioer for å sikre elevene våre på en best mulig måte. Men vi kan trå feil, og da må vi lære av det.

Beklager

Kommunalsjefen beklager ovenfor fornærmede i saken at det ikke ble gjort noe mer i hennes tilfelle.

– Det er veldig beklagelig, og jeg forstår veldig godt at hun opplever å ha blitt sviktet både av skolen og Halden kommune.

– Hvordan ville dere håndtere det, dersom dere fikk tilsvarende informasjon om en lærer og elev i dag?

Saken hadde blitt anmeldt og læreren suspendert inntil politiet hadde gjort ferdig sin etterforskning. Slike ting skal ikke skje i Halden-skolen, og det viktigste vil være å beskytte eleven. Dermed ville læreren ha blitt suspendert, slik at eleven fikk slippe å forholde seg til vedkommende. Vi skal ha et trygt og godt skoletilbud til den enkelte, og det skal foreldre i Halden være trygge på at vi har, sier Mathisen.

Artikkeltags