NAV-skandalen: 29-åring dømt til fengsel i 30 dager

En haldenser i slutten av 20-årene kan være uskyldig dømt for trygdesvindel.