Lokal håndverker unnlot å bokføre: Nå må haldenseren betale til staten

Haldenseren har ikke bokført regnskapet. Nå må håndverkeren penge ut til statskassa.