Var forkjøpsretten til Grønland Brygge 2 gyldig?

I dag møttes partene i Halden tingrett for å avgjøre hvem som har rett til å kjøpe Grønland Brygge 2.