Kommunen krever at hun maler om huset

Negativt: – Jeg ville framheve husets vakre detaljer, sier Rannveig Lade. Kommunen mener oransje har en negativ virkning på boligens fasade og dens verneverdi.

Negativt: – Jeg ville framheve husets vakre detaljer, sier Rannveig Lade. Kommunen mener oransje har en negativ virkning på boligens fasade og dens verneverdi. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Rannveig Lade mener hun gjorde det hun kunne for å få vite om det fantes begrensninger på huset hun hadde kjøpt. Nå må hun male om deler av huset.

DEL

Da Lade skulle forsikre boligen i Lektor Adlers gate, tok hun kontakt med Halden kommune for å få vite om det fantes restriksjoner på eiendommen.

– Hvis huset var vernet, ville det få stor betydning for prisen på forsikringen, sier hun.

SEFRAK-registrert

– Jeg fikk vite at huset ikke var vernet, og at det ikke var noen restriksjoner på hva jeg kunne gjøre med huset. Jeg fikk vite at det var oppført i SEFRAK-registeret, men at dette ikke gir vernestatus og heller ikke spesifikke restriksjoner på hva som kan gjøres med huset. Jeg oppfattet at «ingen restriksjoner» også omfattet valg av farger, sier Lade.

Hun valgte derfor å male den tidligere røde bygningen grå, med oransje under utspringet av taket og på lister og vinduskarmer.

 Eidsvoldsbygningen

– Jeg er medlem av fortidsminneforeningen og opptatt av arkitektur, og jeg må innrømme at jeg var inspirert av Eidsvoldsbygningen, selv om den er fra en annen tidsepoke enn 1920.

Den er malt på en tilsvarende måte, og med en ganske lik farge, sier Lade.

– Jeg synes dessuten huset mitt hus er vakkert og ønsket å framheve detaljene.

– Jeg spurte også de nærmeste naboene om hva de syntes om fargevalget, og de hadde ingen innvendinger, legger hun til.

Må male om

Men 9. oktober fikk hun et brev fra byggesaksavdelingen i Halden kommune, som peker på at den oransje fargen langt fra er grei. I brevet viser de til at boligen i SEFRAK-registeret er vurdert til å ha en høy verneverdi som enkeltobjekt og som del av et miljø.

Derfor ba de Lade om å male om de oransje detaljene i «mer tidsmessige farger så snart været tillater det.» Hun fikk frist til 31. mai neste år med å utføre dette arbeidet.

Handlet i god tro

– Jeg er ikke negativ til å male med en annen farge, men mener å ha handlet i god tro. Skal fargen endres må kommunen ta ansvar for feilinformering og bære kostnadene for dette. Det har jeg også meddelt dem, sier Rannveig Lade.

Hva er «tidsmessig»?

Hun er også usikker på hva «mer tidsmessige farger» egentlig betyr.

– Da jeg kjøpte huset var det rødt. Var det en «tidsmessig» farge på 1920-tallet, og hvilke øvrige farger gikk og gjaldt den gangen?

Av kommunen er jeg anbefalt å ta kontakt med fylkeskonservatoren for å få råd. Det har jeg ikke gjort så langt.

Jeg vet heller ikke om dette er en sterk anmodning eller et pålegg. Noen klagerett er jeg i hvert fall ikke informert om, sier hun.

Nye opplysninger

At huset hennes også er registrert som «en bolig med høy verneverdi som enkeltobjekt» kom også som en stor overraskelse.

– Det er helt motsatt av hva som ble oppgitt for bare seks måneder siden, sier hun.

Står fast: Fagleder Stine Lerhol mener Halden kommune ikke har brutt noen veiledningsplikt

Står fast: Fagleder Stine Lerhol mener Halden kommune ikke har brutt noen veiledningsplikt

– Anmodning foreløpig

– Foreløpig er vi bare kommet med en sterk anmodning til Lade. Men følger hun den ikke, vil det komme et pålegg.

Det sier fagleder for byggesak i Halden kommune, Stine Lerhol. Hun var også den Rannveig Lade snakket med da hun ville vite vernestatus på huset i Lektor Adlers gate.

Forsikringssak

– Det var i forbindelse med et forsikringsspørsmål, og mitt svar var også relatert til dette, sier Lerhol.

– Spørsmålet jeg fikk var om huset var vernet. Det kunne jeg avkrefte. Men selv om et hus ikke er fredet gjennom et lovmessig vedtak, kan det fortsatt ha høy verneverdi, sier Lerhol

Hvorvidt det var klager fra naboer som gjorde at Halden kommune tok tak i saken, er hun ikke sikker på.

– Det framgår ikke av saksdokumentene, så det kan like gjerne være en av våre inspektører som har reagert på huset mens vedkommende var ute i annet oppdrag, sier hun.

Tar ikke regningen

Lerhol peker på at selv om en bygning er SEFRAK-registrert, men ikke fredet, er ikke det ensbetydende med at eier kan iverksette ulike tiltak uten å måtte søke eller avklare dette med kommunen på forhånd.

– Uansett vil en huseier måtte ta hensyn til plan- og bygningsloven, og jeg kan derfor ikke se at kommunens plikt til veiledning er brutt, sier Lerhol.

Hun mener derfor at Lade selv må stå for kostnadene knyttet til å male over det oransje.

Fylkeskonservatoren

– Halden kommune og bygningsmyndighetene har vært i kontakt med Fylkeskonservatoren om fargevalget. Hans vurdering er at den oransje dekorfargen er uheldig, og at fargekontrastene til den tidsriktige fargebruken og til det omkringliggende bygningsmiljøet blir for store, sier Lerhol.

Hun peker også på at kommunen har et ansvar i henhold til plan- og bygningsloven for at verdier knyttet til byggeverkets ytre så vidt mulig blir bevart.

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken