Mer enn 2000 arbeidstimer «forsvunnet» ved en skole i Halden

I kjølvannet av Josten Stø sin oppsigelse var det naturlig at mye av fokuset var rettet mot Halden-skolen da hovedutvalget for undervisning og oppvekst møttes onsdag.