Fylkesmannen sa ja

Kommunens tomt: Her ved kunstgressbanen ved Risum ungdomsskole skal nye Idd skole bygges.

Kommunens tomt: Her ved kunstgressbanen ved Risum ungdomsskole skal nye Idd skole bygges. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Fylkesmannen har godkjent Halden kommunes årsbudjett for 2016. Det gjelder også låneopptak til startlån på 40.000.000 kroner og 422.780.000 kroner av lån til investeringer. Godt nytt for blant annet nye Idd skole.

DEL

Om lånefinansieringen skriver fylkesmannen blant annet dette:

Økonomisk lønnsomme

 - Vedtatt lånefinansiering vil medføre en vesentlig økning av kommunens lånegjeld. Vi merker oss imidlertid at en stor del av investeringene er innenfor VAR-sektoren. De to største prosjektene utenom dette er nye Idd skole og nytt demenssenter Bergheim.

Og videre: - Fra kommunens side blir disse investeringene forutsatt å være økonomisk lønnsomme. Beregninger som er foretatt viser at man netto får reduserte utgifter ved at driftsutgiftene reduseres mer enn økte utgifter til renter og avdrag.

- Begge disse investeringene innebærer strukturendringer som bidrar til lavere netto driftsutgifter. Fylkesmannen forutsetter at man i det videre arbeid opprettholder forutsetningene om økonomisk lønnsomhet for videreføring av prosjektene.

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags