Alle beholder jobbene sine i Halden kommune

ER ENIGE: Halden kommune, Fagforbundet og Delta informerer om at det i dag er kommet til enighet i oppsigelsessakene mellom kommunen og de oppsagte ansatte. Fra venstre: Kirsti Brække Myrli, Gudrun Haabeth Grindaker og Annette Kvitnes Kjølerbakken.

ER ENIGE: Halden kommune, Fagforbundet og Delta informerer om at det i dag er kommet til enighet i oppsigelsessakene mellom kommunen og de oppsagte ansatte. Fra venstre: Kirsti Brække Myrli, Gudrun Haabeth Grindaker og Annette Kvitnes Kjølerbakken. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Det blir ingen rettsaker. Halden kommune og de tillitsvalgte er enige om en ny avtale.

DEL

Halden kommune, Fagforbundet og Delta informerer om at det i dag er kommet til enighet i oppsigelsessakene mellom kommunen og de oppsagte ansatte.

Arbeidsrettsakene  var berammet i Halden tingrett til 8.september.

De skriver følgende i en pressemelding:

Beholder jobbene

"Forhandlingsresultatet innebærer at de oppsagte får tilbud om å beholde sine arbeidsforhold med tilsvarende stillingsprosent som i dag, men med endrede arbeidsvilkår.

Fleksibiliteten anses derfor å kunne øke betydelig i helse- og omsorgssektoren. Dette gjør det mulig å organisere personellressursene på en mer effektiv måte enn i dag."

Skal forhandle mer

"Halden kommune har i dag en lokal særavtale som omhandler arbeidstidsbestemmelsene i helse- og omsorgssektoren.

Forliket legger et godt fundament for ytterligere dialog mellom partene ved en avtalt reforhandling av denne særavtalen med oppstart i september dette år. "

Unngår en belastende prosess

Både Fagforbundet, Delta og rådmann Gudrun Haabeth Grindaker henviser til respektive advokater for kommentarer til forliket.

– Det har vært krevende forhandlinger hvor alle parter har strukket seg langt for å finne løsninger og derfor har man kommet fram til et forlik, sier kommunens advokat Preben Haugmoen Mo.

Vil bidra til innsparinger

– Kommunen hadde budsjettert med at oppsigelsene skulle gi 16,4 millioner kroner i innsparinger inneværende år. Betyr dette at kommunen nå ikke sparer disse pengene?

– Jeg har ikke noe grunnlag for å uttale meg om summer. Men man anser at de endrede arbeidsvilkårene gir en bedre fleksibilitet for måten kommunen kan disponere sine ansatte, og at avtalen derfor vi bidra til innsparinger, svarer han.

Ordføreren: – Absolutt ikke et nederlag

Thor Edquist fikk se pressemeldinga om forliket tirsdag formiddag.

– Er det et nederlag for dere at oppsigelsene ikke blir fullført?

– Nei, absolutt ikke. Det har aldri vært noe mål for kommunen å si opp ansatte, men rådmannen så seg nødt til dette på grunn av arbeidstidsordninger som ikke var fleksible nok.

Jeg synes det er flott at begge parter har forhandlet seg fram til en løsning. Og jeg tror de løsningene vi får nå er noe andre kommuner vil ta etter, kommenterer ordføreren.

Kjenner ikke til summer

– Men hva skjer med de budsjetterte innsparingene på 16,4 millioner?

– Jeg har ikke sett regnestykket på dette. Så jeg kjenner ikke summene vi kan spare. Dette er informasjon rådmannen får komme med senere, svarer han.

Mindre avhengig av vikarer

Han mener likevel at forlaget hjelper kommunen til å spare penger.

– På hvilken måte?

– Med mer fleksible arbeidstidsordninger vil vi blant annet kunne bruke våre egne ansatte mer og dermed bli mindre avhengig av vikarer og hjelp utenfra. Det gjør også at vi kan bruke mindre penger på overtid, mener Edquist.

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken