Han har sittet fem år som ordfører i Halden og gjort en stor innsats for å bedre kommuneøkonomien.

Nå har Thor Edquist lyst på nye utfordringer.

"Det glemte fylket"

– Det er mange som har gått veien fra ordførerplass til stortingspolitiker, svarer han på spørsmålet om det er et naturlig karrierevalg å stille som stortingsrepresentant.

– Det er viktig å ha noen lokale på Stortinget. Lobbyvirksomhet har i vi sett i flere saker at er viktig for å få penger til ulike formål, forklarer Edquist.

Han er opptatt av å få Østfold opp på statistikkene.

– Vi ligger i bunnen på veldig mange oversikter, og Aftenposten hadde en artikkel hvor Østfold blir omtalt som "det glemte fylket". Det vil jeg være med på å gjøre noe med, og da må vi blant annet jobbe for at Østfold skal få de samme økonomiske vilkårene som resten av Norge, sier ordføreren.

Terskler og jernbane

Hvis han kommer videre i nominasjonen og hele veien til Stortinget, er det noen områder Edquist er ekstra interessert i.

– Jeg vet jo ikke hvilken komité jeg blir sittende i dersom jeg blir stortingspolitiker, men deter en del saker jeg har lyst til å jobbe med på nasjonalt nivå. Det ene er Forsvaret og organiseringer av det. Det andre er kommuneøkonomi, forteller han.

– Hvilke lokale Halden-saker vil du fokusere på på Stortinget?

– Tersklene på Svinesund vil jeg helt sikkert jobbe videre med. Og så er det viktig å få fullført dobbeltsporet jernbane helt fram til Halden, sier Edquist.

– Østfold har sakket akterut

Nominasjonsmøtet i Østfold Høyre er 22. november. Da stiller Edquist til "kamp" mot de andre førstekandidatene i fylket.

– Det er mange som har stått på en sånn liste, og som ikke har nådd opp. Men denne nominasjonen er første skritt på veien, og så får jeg bruke litt tid på å markedsføre mitt kandidatur gjennom høsten, sier han.

Han understreker at hans mål er å jobbe for at hele Østfold skal bli mer synlig.

– Fram til nå har det vært for lite samhold mellom Østfold-politikerne. De har ikke dratt i samme retning, og da har Østfold sakket akterut. Det må vi gjøre noe med, understreker Edquist.

Må velge ny ordfører

Hvis ordføreren havner på tinget neste høst, må det velges ny ordfører i Halden.

– Ja, jeg kan ikke være både ordfører og stortingsrepresentant. Men jeg føler at Halden er i god rute til å komme seg ut av Robek-lista og få økonomien på plass, så hvis man fortsetter denne kursen, så går det bra, beroliger han.

– Rykker varaordfører Anne-Kari Holm (Sp) opp som ordfører hvis du drar til Oslo?

– Nei, da velges de ny ordfører fra Høyre, forklarer Edquist.

To av ti fra Halden

Halden Høyre innstilte Thor Edquist enstemmig på førteplass på sin stortingsvalgsliste til Østfold Høyre for valget høsten 2017.

– Han ønskes å representere Østfold sammen med Ingjerd Schou og Monica Gåsvatn. Vi skal selvfølgelig jobbe beinhardt for å beholde våre tre Høyrerepresentanter, skriver Halden Høyre i en pressemelding. 

Dette er Haldens ti foretrukne kandidater:

1. Thor Edquist, f. 1955, Halden
2. Ingjerd Schou, f. 1955, Spydeberg
3. Monica Gåsvatn, f. 1968, Sarpsborg
4. Tage Pettersen, f. 1972, Moss
5. Marthe Key Meyer, f. 1992, Fredrikstad
6. Erik Unaas, f. 1959, Eidsberg
7. Kim-Erik Ballovarre, f. 1977, Hvaler
8. Fredrik Holm, f. 1985, Halden
9. Gretha Thuen, f. 1954, Fredrikstad
10. Hilde Gravnås, f. 1980, Råde