–  Det har vært nedsatt en arbeidsgruppe for å arbeide med delegeringsreglementet, og det er i forbindelse med dette arbeidet vi har foreslått en slik ordning, sier leder i Halden Ap, Kirsti Brække Myrli.

Ingen politisk arena

– Fram til nå har det vært vanlig at ordføreren alene har vært generalforsamling i våre heleide aksjeselskaper, og det synes vi blir noe snevert ut fra et demokratisk ståsted, sier hun.

– Men vi er ikke ute etter å skape en ny politisk arena.

En generalforsamling møtes jo bare en gang i året, og den skal forholde seg til en dagsorden som er fastsatt på forhånd.

Tanken er heller ikke å røre ved styrets suverenitet, og en slik løsning vil jo uansett ikke røre ved det politiske styrkeforholdet, legger hun til.

Behandles torsdag

Forslaget er forelagt de andre politiske partiene og skal behandles i kommunestyret torsdag.

– Forslaget er ikke et resultat av uroen rundt Halden Arbeid og vekst, men saken har gjort oss mer oppmerksom på viktigheten av å ha innsyn i og åpenhet rundt også de kommunale aksjeselskapene. Blant annet i form av åpne møter og protokoller, sier hun.