Mandag fortalte HA historien til ekteparet Kjersti og Ulf Lundberg som etter en kamp på tre og et halvt år til slutt fikk hevet kjøpet av Brekkerødveien 26 og vant en erstatningssak i Halden tingrett.

Lars-Håkon Nohr var eiendomsmegleren som solgte boligen på vegne av huseieren våren 2011.

– Så etter sprekker

– Vi markedsførte det som en eksklusiv og moderne bolig. Det står jeg inne for. Ingen fikk noen mistanker om at denne boligen ikke var så bra som vi fikk inntrykk av. Lundberg hadde selv ingen mulighet til å avdekke det, sier Nohr.

Ingeniør Klaus Offenberg laget boligsalgsrapporten i forbindelse med salget. Han slår fast at det var helt umulig gjennom en slik undersøkelse å avdekke husets egentlige tilstand.

– Jeg gikk rundt huset og så etter sprekker, som er et tegn på setningsskader, altså at huset er i bevegelse. Det var ikke en eneste sprekk å se. Folk tror at jeg kan se gjennom vegger og ned i bakken. Det kan jeg avkrefte, sier Offenberg.

Han har med faglig interesse fulgt husets utvikling i ettertid.

– Nå ser det helt forferdelig ut der oppe. Her har de som satte opp huset enten jukset eller gjort en veldig dårlig jobb. Slikt burde være straffbart, sier Offenberg.

Kan bli revet

Hva som skjer med huset framover nå, er foreløpig usikkert.

Selgers forsikringsselskap, NCL, eier nå huset. Og Nohr er på nytt hyret inn for å selge det.

– Sannsynligvis vil huset kun bli tilbudt til profesjonelle aktører. Vi kan ikke risikere at noen kjøper boligen for en rimelig pris, pusser den opp på enkelt vis også havner boligen tilbake i en tvist igjen innen få år, sier eiendomsmegleren.

Nå vil en takstmann samle sammen alle skadevurderingene som er gjort rundt huset og ta en vurdering av om det må rives eller om det er mulig å reparere huset, sier Nohr.

Mener tingretten bommet grovt

Da Halden tingrett behandlet ekteparet Lundbergs erstatningssak, satte de verdien altfor lavt, mener megler Bjørn André Hafsrød.

– I god stand ville dette huset vært et unikt og spesielt hus i Halden. Jeg er overrasket over at retten har vurdert at det er verdt mindre enn det koster å bygge et enkelt, nytt hus av samme størrelse, sier Bjørn André Hafsrød.

Etter at ekteparet fikk hevet kjøpet vant de også fram i en erstatningssak i tingretten for å få tilbakeført forskjellen på prisen de kjøpte boligen for (4.35 mill.) og hva den var verdt tre år senere etter en verdistigning i markedet og inkludert omfattende arbeid de selv hadde gjort.

Retten valgte å lytte til Lars Håkon Nohr (5.35 mill.) og ikke til Hafsrød (6,5 mill.) og Mats Lilledal (6,25 mill.), som også vitnet i saken. Til tross for at Nohr allerede før rettssaken var engasjert av motparten (NCL) for å selge huset på nytt.

Det reagerer ekteparet Lundberg på, men Nohr mener det ikke er et problem

– Jeg er engasjert som en profesjonell aktør og har ingen problemer med å skille. En av de andre meglerne har også en relasjon til den ene parten i retten. Det skal mye til for at det ikke blir slik i en liten by som Halden. Jeg noterer meg at retten har kommet fram til en pris (5,6 mill) som ligger meget nær min verdisetting, sier Nohr.

Hafsrød påpeker at det i dag koster mellom 20.000 og 25.000 per kvadratmeter å bygge et nytt hus.

– Da er det spesielt at retten legger seg på en kvadratmeterpris på 19.000. Boligen ligger i tillegg på en av Brekkerøds flotteste tomter med en vakker utsikt og ekteparet har investert mye i garasje og uteområde, slår Hafsrød fast. Saken er anket til lagmannsretten.

Fakta

Våren 2011 kjøpte Ulf og Kjersti Lundberg Brekkerødveien 26.

I tre og et halvt år kjempet de for å få hevet kjøpet.