Haakon VIIs vei til glede og irritasjon

SKAPER DEBATT: Per Kristian Dahl, uavhengig kommunestyrerepresentant, ytrer sine meninger om blant annet Haakon VIIs i dette leserinnlegget.

SKAPER DEBATT: Per Kristian Dahl, uavhengig kommunestyrerepresentant, ytrer sine meninger om blant annet Haakon VIIs i dette leserinnlegget.

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Per Kristian Dahl ytrer sine meninger om blant annet Haakon VIIs i dette leserinnlegget.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Haakon VIIs vei, fra krysset der Marcus Tranes gate kommer ut i Østre Tangent og ned til rundkjøringen på Stranda (Torgny Segersteds gt./Vaterland bru), er både fylkesvei og riksvei.

Den mye omtalte veibiten som er cirka 800 m lang som består av 4 kryss + en rundkjøring er en del av statens riksveisystem og fylkets fylkesveisystem. Fylkesvei 22 og Riksvei 21.

Nå kan vi alle glede oss for nå har de kloke hoder i Statens vegvesen endelig kommet i gang med nyasfaltering slik at man har kunnet anlegge flere humper enn tidligere (før var det humper ved overgangsfelt).

Men man stopper ikke der, det skal også bli nedsatt hastighet (fra 50 km/h til 40 km/h).

Politikerne i Halden har i alle år sagt nei til humper og trafikklys på denne strekningen og samtidig bedt om rundkjøringer isteden. Stort sett har man fått svaret at det er for dyrt og blir ikke prioritert.

Samtidig som denne saken har vært tema i flere år er det gjort følgende vedtak i fylket og i kommunen:

Sitat fra HA 24 oktober 2015: I september 2014 vedtok fylkespolitikerne i samferdsel, miljø og klimakomiteen dette:

«Statens vegvesen bes gjøre nødvendige trafikksikkerhetstiltak som gir en forsvarlig trafikkavvikling. Halden kommunes ønske om rundkjøring rulleres inn i framtidig langtidsprogram i RTP (Regional transportplan)».

Vedtaket ble meddelt Halden kommune 6. november 2014, og det ble tatt opp som politisk sak i hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 3. mars i år. Hovedutvalget sluttet seg til rådmannens innstilling:

«Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø ber om at prosjektet med rundkjøring i Haakon VII’s vei legges inn i fylkeskommunens veibudsjett for gjennomføring i 2016. En slik nedprioritering av et høyt prioritert samferdselsprosjekt for Halden kommune, med innrullering i langtidsprogrammet kan vanskelig aksepteres. Det må arbeides aktivt for å få prosjektet med rundkjøringene i Haakon VII´vei i gang igjen snarest».Sitat slutt.

Nå ser vi resultatet og vi kan stille oss spørsmålet. Hvem er det som bestemmer hva som skjer?

Etter min mening så ville en rundkjøring i krysset Vognmakergata/Haakon VIIs vei og krysset Hannibal Sehesteds gt./Haakon VIIs vei vært en mye bedre og sikrere løsning.

Etter mitt syn så er også en rundkjøring med på å bremse hastigheten slik at den også regulerer seg fint innom lovlig fartsgrense på dagens 50 km/h slik at man slapp å skilte om.

Det er sikkert noen som vil ha rundkjøring også i krysset Marcus Trahnes gt./Haakon VIIs vei, men der sier fagfolkene at terrenget har en for mye helling slik at det lar seg ikke gjøre?

Det som er igjen av Riksvei i Halden er Riksvei 21 mellom Svinesundsparken og sentrum (Haakon VIIs vei), øvrig del av denne er nå Fylkesvei.

Hvorfor det har blitt slik må man nok spørre stortingspolitikere om da dette er en del av den mye ikke forståelige forvaltningsreformen som er vedtatt på Stortinget.

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken