På årsmøtet i Norges museumsforbund 30. mars ble haldenseren Gunn Mona Ekornes som er leder av Østfoldmuseene, valgt til ny styreleder. Med seg i styret har hun museumsledere fra hele landet.

– Moderne og relevant samfunnsaktør

Gunn Mona Ekornes forteller til Halden Arbeiderblad at hun i utgangspunktet ikke hadde noen tanker om å bli leder av Norges Museumsforbund. Hun har vært med i forbundsstyret i tre år.

– Men da valgkomiteen ringte og jeg fikk tenkt meg litt om, bestemte jeg meg for at dette er noe jeg vil gjøre, foreller Ekornes som selv mener at hun har to hovedoppgaver som ny styreleder.

– Min hovedoppgave er å bidra til at norske museer skal være en moderne og relevant samfunnsaktør. Mange museer trenger en modernisering, og vi må tenke nytt om hva museer er og skal være, sier Gun Mona Ekornes som også vil jobbe for musenes økonomiske kår.

– Norske museer har fått trangere kår og jeg vil kjempe for økte bevilgninger, ikke minst i valgåret vi nå er i starten av, sier Ekornes som ser på styrevervet som en dugnadsinnsats for Museums-Norge ved siden av jobben som leder av Østfoldmuseene.

Museumsmøtet:

  • Det nasjonale museumsmøtet ble gjennomført i Fredrikstad i dagene 29.–31. mars, med likeverd som hovedtema.
  • Omkring 260 deltakere fra landets museer og kulturinstitusjoner deltok i ulike debatter omkring temaer som museenes autonomi, inkludering av utsatte grupper, mangfold og utvikling.
  • Blant bidragsyterne var både fagfolk fra norske og nordiske museer, samt forskere fra universitetsmiljøet og
    norske politikere.
  • Årets museum ble også kåret under samlingen og prisen for 2017 gikk til Nordnorsk Kunstmuseum.
  • Borgarsyssel Museum mottok pris for årets beste formidlingsidé.

 

Pris til Borgarsyssel

Borgarsyssel Museum mottok pris for årets beste formidlingsidé.

Prisen fikk de for undervisningsopplegget Borgcraft, som alle fjerdeklassinger i Sarpsborg deltar i gjennom den kulturelle skolesekken. I dette opplegget får barna møte autentiske spor av den gamle middelalder byen Borg.

Deretter utfordres de til bygge opp igjen den forsvunne byen Borg – inne i en spesialdesignet middelalderverden i spillet Minecraft. Minecraft beskrives enklest mulig som digital LEGO, og er et sosialt   spill der elevene kan jobbe sammen om sine byggverk.

Opplegget er utviklet i samarbeid med studenter fra Høgskolen i Østfold.