Vil sette inn 740 meter lange godstog: Ny strategi baserer seg på dobbeltspor Seut-Rolvsøy og ikke til Sarpsborg

Dobbeltspor fra Seut til Rolvsøy, med Grønli stasjon, og opprusting av Sarpsborg stasjon. Jernbanedirektoratet legger denne utbyggingen til grunn for sin godsstrategi for årene 2022-2033. Råde kan få lengre kryssingsspor.