Kunstner Nico Widerberg presenterte modellen av gitarskulpturen under folkemøtet på Bryggerhuset Syd tirsdag kveld.

Sitte på og leke med

Sammen med Espen Holtan fra adhoc-gruppa bak gitarskulpturen ivres det for at barn og voksne kan sitte på den, klatre på den, ta på den. Ja rett og slett bruke den i et offentlig rom i Halden. De ser for seg mopedparkeringsplassene ved Torget.

Tre år siden snart

Det er snart tre år siden en gjeng entusiaster fra musikermiljøet introduserte ideen med et gitarmonument her i Halden. Dengang i rundkjøringa øverst ved Stadion-bakken.

Espen Holtan informerte det fulltallige publikummet på Bryggerhuset Syd at forslaget kom for å markerede at Halden er en musikkby.

Se bildeserie fra møtet her

Monumentet blir en gave til Halden fra miljøet, og det skal også søkes økonomisk støtte. Men her må man vite plassering først.

Kunstnerisk arbeid

Så ble det tatt kontakt med kunstneren og skulptøren Nico Widerberg. Resultatet måtte bli et godt kunstnerisk arbeid og noe alle kunne være stolte av. Monumentet måtte favne musikkbyen i all bredde. Det mener de modellen av gitarskulpturen gjør.

Mest ros

Tilbakemeldingene tyder også på det. Kun en mann i salen mente det var en lettvint løsning.

Inger Olsen (V) synes det er en nydelig skulptur, som hun gjerne vil ha utenfor kulturkvartalet.

Svein Olaussen ville gjerne vite hva det skal stå på sokkelen. Det kunne ingen gi noe svar på - bortsett fra at kunstnerens navn må stå der.

Hans-Christian Meyer tok til orde for å få plassert den i en kanskje mulig framtidig kjemperundkjøring ute ved E6.

Arve Sigmundstad (A) likte også det han så: - Den er konkret. jeg er positivt overrasket. Den er så enkel.

Tom Skjeklesæter snakket varmt om plassering der mopedene står parkert på Torget i dag: - Området er midt i smørøyet hvor musikrmiljøet ferdes i dag.

Siv Stang kom med ønske om å få den forankret bak ankeret på Brygga.

Komme med innspill

Både kommunen og adhoch-gruppa ønsker innspill fra haldenserne. Ansvarlig redaktør Hans-petter Kjøge vil ha debatten i HAs spalter og på HAs nettavis og facebook. Også andre informasjonsformidlere tar gjerne debatten.

Seniorrådgiver Espen Sørås i Halden kommune hadde blant annet følgende budskap til forsamlingen: - Denne gaven er gitt med et sterkt ønske om plassering.  Når kunst skal plasseres i offentlig rom kreves det prosesser. Vi ønsker en bred prosess. dette er en fantastisk gave å få. Men er det riktig å plassere det ved mopedparkeringen på Torget? Vi ønsker å kjøre en prosess med befolkningen. Vi har ikke landet og kan si her vil vi plassere gaven.

Og videre: - Kunstverk trenger den byen her. Jeg håper vi får en enighet på plassering. Jeg anser dette møtet som en start.