Ole Anker-Rasch og hans kone Nora har bestemt seg for å gi hele tre millioner kroner til fremme av friluftsliv for ungdom i Halden!

Stiftelse

Eierne av Remmen gård har valgt å opprette en stiftelse; «Halden Skiklubbs Stiftelse til fremme av friluftsliv, orientering og skisport for Haldens ungdom».

– Tre millioner kroner skal fordeles over ti år. Hvert år er det altså mulig å søke om 300.000 kroner. To millioner skal gå til drift og en million til investeringer. Er det ikke flott? Sier stiftelsens leder, Arnt Edvin Andersen.

– Et unikt idrettsmiljø

– Hva er bakgrunnen for at du vil gi penger til ungdom og friluftsliv i Halden?

Ole Anker-Rasch (85), som nå bor i Oslo, sier:

– Halden Skiklubb har i lang tid tatt vare på barn og unge, for å få dem ut i friluft og lære dem orientering. Jeg har tidligere støttet dette ungdomsarbeidet i flere år, og klubben har dessuten et unikt idrettsmiljø med «gubbegjengen» i spissen.

Selv er jeg jo gammel haldenser med lang tilknytning til Halden-området gjennom jord- og skogsdrift. Men har for det meste hatt min virksomhet her i Oslo-området de siste

50 årene. Nå har vi lyst til å gi noe tilbake til min gamle fødeby, sier Anker-Rasch.

– Har du selv idrettsbakgrunn?

– Litt idrett, som ski og friidrett, har jeg drevet i yngre år, men ikke som virkelig konkurranseidrett. Når det gjelder det siste, ligger min far og mine barn langt foran i løypa.

– Følger du med på hva som skjer i Halden på idrettsnivå eller er du mer opptatt av hva ungdommen gjør og hva de bør gjøre på fritida?

– Jeg følger med i alt som foregår i Halden og er opptatt av at ungdommen der skal få skikkelige tilbud, sier han.

Alle kan søke

Arnt Edvin Andersen forteller hvem som kan søke om penger fra Stiftelsen.

– I utgangspunktet alle som driver ungdomsarbeid, og som sørger for å få ungdommen ut i skogen og opp i trærne, for å si det slik. Vi er fire i stiftelsens styre som gjerne tar imot søknader og jeg ser for meg at vi deler ut penger to ganger i året, vår og høst. Pengene er på plass og snart kan folk gå inn på hjemmesiden til Halden Skiklubb der mer informasjon kan finnes. Jeg ser også for meg at vi også kommer til å lage en brosjyre som skal deles ut, slik at så mange som mulig får greie på dette. Håpet er at vi skal dele ut de første pengene til høsten, sier Andersen.

Friluftsliv betyr mye

At Ole Anker-Rasch nå er så sjenerøs med gavepakken til ungdommene i Halden, er i grunnen ikke noe nytt. Fra tidligere tider har både han og andre i familien bidratt sterkt for å fremme friluftslivet i byen. Giveren har blant annet støttet ungdomsgruppa i Halden SK, som heter UFO.

I tillegg til friluftslivet så har Ole Anker-Rasch opp gjennom årene også bidratt med betydelig støtte til drift og investeringer på Rød Herregård.

Dessuten var det Oles oldefar, Christian, som stiftet Halden Skiklubb og faren Fritz var en aktiv skiløper i førkrigsåra. Også P.M. Anker var med i Halden Skiklubb fra tidenes morgen og var en direkte årsak til at Høiåshytta så dagens lys. I dag en av årsakene til at haldenserne går tur i hopetall i skog og mark.

PM Anker ga også bort tomta der Halden stadion ligger, slik at idretten i Halden kunne få en fotballbane.

Tre søkerkrav

Det er tre kriterier som må oppfylles når det søkes:

1. Det må sendes inn en velbegrunnet søknad der det søkes om midler til ungdom opp til ca. 20 år, og hva slags friluftsaktiviteter dette dreier seg om.

2. Det må følge med et budsjett på hvor mye det søkes om og hva tiltaket er beregnet å koste.

3. Det skal lages en evalueringsrapport i etterkant av tildelingen av pengene, slik at styret i stiftelsen ser at pengene ble brukt riktig i forhold til søknaden.

Kunstsnøløypa blir lenger

Arnt Edvin Andersen har allerede vært ute med info om pengene som snart skal drysse over Halden.

– Blant annet har jeg snakket med de som ordner med kunstsnøanlegget på Erte. Et ønske fra giveren er at noe av pengene kan brukes på å gjøre kunstsnøanlegget bedre. Det foreligger tegninger for en utvidelse av anlegget. Kanskje kan løypa forlenges med en kilometer til. Det vil i så fall bety mye for dem som liker å gå på ski i Halden, sier Andersen, og indikerer dermed at det er slike ting, som gagner flere grupper, det bør søkes om penger til.

– Jeg håper vi får inn mange søknader, og det behøver ikke å være store prosjekter. Det kan for eksempel søkes om penger til busstransporter til overnattingsturer i naturen, til å dekke utgifter til andre ungdomsaktiviteter, bare det har noe med friluftslivet å gjøre. Håpet er at vi også får med oss ungdom som ikke er direkte knyttet til idretten,.

– Jeg håper vi får inn mange søknader som er heftige og begeistrede, sier Andersen.

– Helt fantastisk

Wenche Erichsen som er leder i Halden Frivilligsentral er begeistret over det hun hører.

– Jeg tenker med en gang på det integreringsarbeidet vi på Frivilligsenteret driver med. Flere ganger i uka møter vi særlig mødre og barn med innvandrerbakgrunn. Det måtte jo være flott for barna å komme seg ut i naturen ved hjelp av penger som kan bevilges til å lage opplegg for disse.

– I dag er det slik at særlig jenter med innvandrerbakgrunn ønsker å lære seg å sykle, men da må også mødrene til disse jentene lære seg til det. Jeg ser absolutt en mulighet for at vi vil benytte oss av å søke på slike midler. Kjempeflott å ha slike muligheter, sier Erichsen.

– Takker og bukker

Per Nordlie, leder for Halden idrettsråd, er også strålende fornøyd, selv om pengene ikke direkte skal brukes på idrettsutøverne som er organisert i de mange ulike idrettslagene i Halden.

– Likevel takker og bukker vi i Halden idrettsråd for en slik positiv sak for friluftslivet i Halden. Skulle for eksempel noe av pengene gå til å oppgradere kunstsnøanlegget, så kjempeflott. En fjær i hatten for de som har jobbet og slitt for å få flere folk i Halden til å gå på ski, sier han.