Svensk politi mistenker at butikken har utnyttet innvandrere som svart arbeidskraft. I går slo de til mot butikken og kontrollerte et 30-talls personer, skriver Strömstads Tidning.

– Vi undersøker akkurat nå deres rett til å oppholde seg i Sverige. Vanligvis har de oppholdstillatelse i andre EU-land, og da kommer de til å bli utvist dit, sier Mikael Holmgren i det svenske grensepolitiet til Strömstads Tidning.

Butikken disponerer også en personalbolig, som brukes av et trettitalls personer. Lokalene skal ifølge grensepolitiet være i svært dårlig forfatning. Eieren av butikken er mistenkt for brudd på utlendingsloven, fordi han har ansatt personer som ikke har arbeidstillatelse.

– Dette er en arbeidsgiver som vi mistenker har utnyttet mennesker for å tjene penger. Bedriften har også vært i vårt søkelys tidligere, og nå hadde vi nok opplysninger til å kunne aksjonere, sier Nina Heyden i det lokale politiet.

Arbeidsgiveren risikerer å bli straffet med fengsel eller bøter.

– Det vanlige i slike tilfeller er bøter, men viser det seg å være veldig grove lovbrudd, kan det også lede til fengsel, sier Mikael Holmgren i grensepolitiet.