For dårlig legemiddelhåndtering i Halden kommune

TAR DET PÅ ALVOR: – Vi tar derfor systemavviket i forhold til legemiddelhåndtering på største alvor, og er allerede i gang med å gjennomgå prosedyrer og rutiner for å sørge for nødvendig oppdatering, sier kommunalsjef Veronica Aam.

TAR DET PÅ ALVOR: – Vi tar derfor systemavviket i forhold til legemiddelhåndtering på største alvor, og er allerede i gang med å gjennomgå prosedyrer og rutiner for å sørge for nødvendig oppdatering, sier kommunalsjef Veronica Aam.

Artikkelen er over 3 år gammel

Fylkesmannen har oppdaget avvik etter et tilsyn med helse- og omsorgstjenestene til voksne med utviklingshemming i Halden.

DEL

Tilsynet har vært rettet mot personer som bor i egen bolig og det har vært gjennomført en systemrevisjon for å se om kommunens rutiner, prosedyrer og systemer er tilstrekkelig gode, skriver kommunen på sin nettside.

To avvik

Fylkesmannen avdekket to avvik ifølge den foreløpige rapporten etter tilsynsbesøket.

Det er avdekket mangler i systemer som skal sikre forsvarlig gjennomføring av legemiddelhåndtering, og det er avdekket mangler i de systemer som skal sikre dokumentasjon av at gjennomføringen av personlig assistanse har vært forsvarlig utført.

– Til tross for systemavvik er det vår vurdering at brukerne våre er ivaretatt på en forsvarlig og god måte, og at det er god kvalitet i tjenestene som tilbys. Vi må imidlertid bli flinkere til å dokumentere hva vi faktisk gjør, og vi må ha en full gjennomgang av rutiner og prosedyrer for å sikre forsvarlighet i alle ledd, sier kommunalsjef Veronica Aam på kommunens nettside.

Tar det på alvor

Hun mener det er positivt at kommunen har fått en helhetlig gjennomgang av systemene, men understreker at det har vært snakk om et systemtilsyn og ikke et tilsyn med hvilke tjenester brukerne våre faktisk får.

– Vi tar derfor systemavviket i forhold til legemiddelhåndtering på største alvor, og er allerede i gang med å gjennomgå prosedyrer og rutiner for å sørge for nødvendig oppdatering. Manglende prosedyrer for risikovurdering vil bli utarbeidet i nær fremtid, fortsetter hun.

Arbeidet med å få på plass elektronisk avvikssystem startet før tilsynet.

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags