Frontene er på plass

Advokat Cato Schiøtz (t.v.) representerer rådmann Gudrun Haabeth Grindaker som er i munter passiar med advokat Audun Lillestølen.

Advokat Cato Schiøtz (t.v.) representerer rådmann Gudrun Haabeth Grindaker som er i munter passiar med advokat Audun Lillestølen. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

– Det er bare ett vitne som har noe å si i denne saken. De øvrige vitnene bør retten avvise.

DEL

Det sier advokat Audun Lillestølen etter at det i går ble holdt et forberedende rettsmøte om de to sakene som Asbjørn Montelius har reist mot sentrale personer i kommunen. Lillestølen representerer kommuneadvokat Veronica Alm, som er en av partene Asbjørn Montelius har saksøkt for ærekrenkelser.

Bevisene

Lillestølen forteller at han har en helt annen oppfatning av hva som er bevis i denne saken enn motparten.

I en privat straffesak har Montelius saksøkt rådmann Gudrun Haabeth Grindaker, kommuneadvokat Veronica Alm og tidligere rådmann Eivind Hansen for ærekrenkelser framsatt i et drøftingsmøte 25. februar i år. Montelius krever erstatning av de samme, pluss av Halden kommune.

– Siden saken om ærekrenkelse gjelder det som ble sagt i møtet 26. februar i år, der er det kun de som var til stede som har noe å tilføre. De øvrige vitnene som Montelius ønsker å føre, har ikke noe med denne saken å gjøre, sier Lillestølen som representerer Veronica Alm.

Schiøtz uenig

Allerede i det forberedende rettsmøtet møtet ba han tingrettsdommer Inge B. Tonholm om å nekte Montelius å føre 12 av de 13 vitnene han har varslet.

– Jeg aksepterer kun advokat Arild Hølland fra NITO. Han var til stede i møtet, sier Lillestølen.

Advokat Cato Schiøtz som representerer rådmann Gudrun Haabeth Grindaker, er uenig med sin kollega:

– Dette kan retten ikke gjøre i et slikt møte. Dersom retten hadde tatt kravet til følge, kan du være sikker på at det vil blitt opphevet av en høyere rettsinstans, sier han.

Lillestølens krav ble heller ikke tatt til følge.

Hele bildet

Advokat Helge Skaaraas som representerer Elisabeth og Asbjørn Montelius, påpeker at det er viktig at retten får et innblikk i hva som skjedde i forkant av drøftingsmøtet der Montelius ble varslet oppsagt.

– I møtet ble det sagt at kommunen vurderte politianmeldelse av Montelius på bakgrunn av mistanke om korrupsjon. Vi mener at dette er en sak som startet lenge før dette møtet og det må vi få anledning til å belyse for retten, sier Skaaraas.

Én eller to saker

Det som egentlig var saken i rettsmøtet i Fredrikstad tingrett i går var å løse de praktiske problemene med gjennomføring av sakene.

I utgangspunktet er det to saker, men bevisførselen i disse to er omtrent helt lik.

I møtet drøftet man om det var nødvendig med to saker, eller om det var mulig å slå dem sammen til én.

Dersom de skal slås sammen, må erstatningsspørsmålet behandles sammen med den private straffesaken. Dermed må også Halden kommune inn som motpart.

Men dette lar seg kun gjøre dersom Montelius trekker erstatningssaken. Hvis ikke, blir det to saker.

Advokat Helge Skaaraas og kommunens advokat Hanne Lyngstad Solberg skal drøfte dette de nærmeste dagene. Motparten er interessert i en slik løsning. Innen 14 dager skal Skaaraas gi retten beskjed om han aksepterer at sakene føres under ett eller ikke.

En fordel

For Montelius kan det være en fordel at sakene slås sammen fordi Skaaraas i straffesaken dermed lettere kan få framstilt hele bildet som han ønsker.

I en ren straffesak ville Audun Lillestølens krav om avskjæring av vitner hatt større mulighet til å få gjennomslag. Men siden erstatningssaken også er med, er det naturlig at retten gir et større spillerom.

Alle var der

Hovedforhandlingene er berammet til 26. februar og det er foreløpig avsatt fire dager.

I retten i går var alle til stedet. Saksøkerne er nevnt. Rådmann Gudrun Haabeth Grindaker møtte med sin advokat Schiøtz, tidligere rådmann Eivind Hansen med advokat Bjørn Bråthen og kommuneadvokat Veronica Alm med Audun Lillestølen.

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags