Det skriver Norsk Folkehjelp tirsdag kveld.

Forliket innebærer at Norsk Folkehjelp betaler 2.025.000 USD for etter påstander fra amerikanske myndigheter å ha brutt med ett av vilkårene i en avtale inngått med USAID i 2012. Det er 16 millioner kroner.

Det frivillige organisasjonen har blant annet avdelingen "Norsk Folkehjelp Sarpsborg & Halden". Norsk Folkehjelp mener at forliket ikke skal ramme organisasjonen eller medlemmene.

– Helt konkret påstår saksøker at det er begått lovbrudd i form av at en eller flere personer med tilknytning til organisasjoner på USAs forbudt-liste (SDN-listen) skal ha deltatt på kurs i demokrati og menneskerettigheter for ungdom som Norsk Folkehjelp støttet. Kursene var ledd i et prosjekt som NORAD støttet og er følgelig rapportert om og godkjent av norske myndigheter. I tillegg hevder saksøker at Norsk Folkehjelps minerydding i Iran i 2008 utgjør brudd på amerikansk lov ettersom staten Iran er boikottet av USA. Dette altså selv om prosjekter ble utført uten bruk av amerikanske midler og i sin helhet var finansiert av selskapet Norsk Hydro.

– Vi mener kravene er urimelige og på et prinsipielt nivå skulle vi gjerne ført saken for retten, men som en norsk organisasjon mangler vi muskler i møte med amerikansk rettssystem. Selv om beløpet vi nå må betale tilbake utgjør en liten andel av den totale støtten vi har fått fra amerikanske myndigheter gjennom årene, er dette penger vi heller skulle brukt på vårt arbeid innen minerydding, redningstjeneste, integrering eller utviklingssamarbeid, sier generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Henriette Westhrin.

Norsk Folkehjelp har siden 2004 mottatt 1.250.000.000 norske kroner fra amerikanske myndigheter.

– Betalingen av forliksbeløpet finansieres fra Norsk Folkehjelps egenkapital og vil ikke ha noen direkte innvirkning på Norsk Folkehjelps drift.

Skal ikke ramme medlemmene

I en mail til medlemmene skriver ledelsen i Norsk Folkehjelp at de har kjent til saken og jobbet med den siden 2017.

– Det vil ikke bli benyttet innsamlede penger eller penger fra medlemskontingent i tilbakebetalingen, og heller ikke noe av støtten som er gitt av våre samarbeidspartnere. Dermed kan vårt arbeid for vern om liv og helse og for rettferdig fordeling av makt og ressurser fortsette som normalt, skriver Westhrin.