Gå til sidens hovedinnhold

Klar politikertale: Prestebakke skole skal bestå

Artikkelen er over 4 år gammel

Prestebakke skole skal bestå som egen skole, og det er heller ikke aktuelt å utrede en overflytting av elevene i denne planperioden. Det vil si fra 2018-2021.

Det var alle partiene i formannskapet enige om, da de torsdag kveld kom med sine innspill til økonomiplanen for de neste fire årene.

Onsdag kveld hadde hovedutvalg for undervisning og oppvekst kommet til samme konklusjon.

Mest debattert

Selv om økonomiplanen inneholder alle kommunens tjenesteområder, drift og investeringer, var det likevel Prestebakke skoles framtid som fikk mest oppmerksomhet.

Fredrik Holm (H) sa det på vegne av flertallspartiene så klart som dette:

– Prestebakke skole skal være en selvstendig skole og i framtida linkes opp mot Idd skole, ikke Tistedal som i dag.

Skolen er nemlig så mye mer for Prestebakke enn bare en skole, og det er ikke aktuelt å utrede en flytting av elevene i denne planperioden, sa han.

Og planperioden strekker seg fra 2018 til 2021.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

 

– Følt seg sviktet

Anne-Kari Holm (Sp) pekte på at den usikkerheten som har oppstått etter at rådmannen ønsket å utrede en flytting av elevene har satt sinnene i kok.

– Selv om rådmannen ikke har foreslått nedleggelse, har folk følt seg nedleggingstruet. De har også følt seg sviktet av politikerne.

Men nå slår vi fast at skolen skal være selvstendig, men likevel tilknyttet Idd skole, og jeg håper vi kan legge lokk på den diskusjonen.

Vi mener at skolen har livets rett, sa hun.

En tredel av Halden

Holm pekte også på at Prestebakke skole dekker en tredel av hele Haldens areal.

– Derfor bør skolen bestå selv om den får færre elever. I samfunnsplanen, som nå skal utarbeides, legges det til rette for større aktivitet også i denne delen av Halden.

Vi ønsker å ta hele Halden i bruk, og da må vi legge til rette for en utvikling på Prestebakke som kan utvikle og sikre elevgrunnlaget, sa hun.

Full enighet

Det var aldri noen uenighet om Prestebakke skoles framtid. Ap og SV hadde et så å si likelydende forslag rundt skolen, og Kirsti Brække Myrli (Ap) understreket av heller ikke fådelingen av skolen fra høsten er bare enkelt.

– I hovedutvalget onsdag fikk vi et brev fra samarbeidsutvalget (SU) ved skolen, og det var hard kost. Det skyldte i bekymring for nedleggelse.

Blant annet pekte SU på at elevene skulle gjennom sju års utdanning, men i litt annen rekkefølge, og at en senere nedleggelse derfor kunne medføre at elever får ett års hull i sin utdanning, sa hun.

– Så kanskje vi kunne sette oss litt bedre inn i denne problemstillingen og eventuelt snu, la hun til.

Egen ledelse ved skolen

Øystein Lillås (KrF) mente man måtte gå bort fra oppfatningen om at en fådelt skole er noe negativt.

– Den krever ikke noen spesiell kompetanse, men den krever mer planlegging.

Derfor vil det være riktig at skolen har en egen ledelse som også har mulighet til å utnytte personalressursene best mulig, for eksempel ved tilpasset utdanning, sa Lillås.

Kommentarer til denne saken