I over fem timer satt politikerne rundt dette bordet. Her kan du lese hva de bestemte

På sakslista sto alt fra årsregnskap, forslag til økonomiplaner og Områdeløft Nord på sakskartet. Det ble også spurt om laksedød og innsynsbegjæringer i løpet av møtet.