Vil bruke nye ni millioner på Allsang på Grensen

TRE NYE ÅR: Formannskapet går inn for å bruke til sammen ni millioner kroner på Allsang på Grensen de neste tre årene.

TRE NYE ÅR: Formannskapet går inn for å bruke til sammen ni millioner kroner på Allsang på Grensen de neste tre årene. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

2. november i fjor vedtok kommunestyret å forlenge støtten til Allsang på Grensen til ut 2020. Formannskapet ga rådmannen fullmakt til å inngå en avtale med Eventyrlie AS.

DEL

Samtidig valgte man å sende saken videre til kommunestyret for endelig avgjørelse.

Denne avtalen vil koste Halden kommune til sammen 9 millioner kroner på de tre årene, og opposisjonen var opptatt av å få klargjort om kommunen faktisk har lov til å gi slik støtte.

Feil rekkefølge

Blant annet pekte Arve Sigmundstad (Ap) på at man burde hatt på plass hvilke retningslinjer som gjelder for tilskudd og kjøp av tjenester før man inngår en avtale.

– I vedtaket står det også at kommunen skal jobbe aktivt for å få med andre offentlige aktører for å sikre arrangementet. Har man lyktes med dette?

I og med at vedtaket om støtte er fattet, burde vi hatt dette på plass før vi inngår en avtale, sa han.

Åpner festningen

Elin Lexander (H) innrømmet at saken ikke er enkel.

– Det er mye penger, men samtidig en viktig sak for Halden. Jeg hadde håpet at allsangen skulle være selvgående, men vi har fått nye drivere som ønsker å åpne for nye muligheter.

Samtidig skal rapportering gir oss en mye bedre oversikt over hva de driver med, og avtalen åpner muligheter for å kunne bruke Place d'Armes mer og bedre i tider da det ikke er øving og innspillinger, sa hun.

– Men samtidig er det ikke sikkert at de kan komme tilbake med en ny søknad om tre år, la hun til.

Skal gi arbeidsplasser

Anne-Kari Holm (Sp) var opptatt av at forslaget til avtale legger opp til at allsangstøtten knyttes opp mot etablering av bedrifter og nye arbeidsplasser.

– Jeg er veldig stolt av Allsang på Grensen. Den har gitt oss mye og ikke minst bidratt til et helt annet rykte og renommé enn tidligere.

Det er godt anvendte penger, sa hun.

Alt i en skål

– Har vi i det hele tatt sett på hvilke miljøer som bidrar mest til knoppskyting? spurte Øivind Holt (MDG).

Er vi bekymret for Grenserittet og har vi vurdert Tons of Rock og Grensetreffet?

Nå velger vi å bidra med tre millioner kroner i året og legger alle pengene i en skål.

I stedet burde vi ha en klar strategi og spørre oss hvordan vi skal få til vekst.

Det er vanskelig å få til arbeidsplasser basert på arrangementer, sa Holt som også var usikker på lovligheten av denne støtten.

Aldri fått innvendinger

Arve Sigmundstad (Ap) spurte om kommunen hadde vært i dialog med Fylkesmannen om å binde opp penger på denne måten.

– Vi har gitt disse tilskuddene i mange år, og Fylkesmannen går gjennom våre budsjetter hvert år. Vi har aldri fått noen tilbakemeldinger på at vi ikke har kunnet gi slik støtte, svarte ordfører Thor Edquist.

– Vi har heller ikke hatt noen dialog om dette. Det er kun avtaler over fire år som skal godkjennes av Fylkesmannen, la rådmann Roar Vevelstad til.

Forslaget til avtale

Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur behandlet saken onsdag, og flertallet i formannskapet sluttet seg til deres forslag.

Det lyder slik:

1. Avtalen mellom Halden kommune og Allsang på Grensen AS (APG) godkjennes med forbehold om at momentene i punkt 2–6 innarbeides.

2. Rapportene som leveres kommunen hvert år i avtaleperioden skal peke på hva som er gjort og hvordan arrangementet har bidratt til å oppfylle kommunens mål om næringsutvikling, herunder:

       a.     bedriftsetableringer i kreativ næring

       b.     nye arbeidsplasser

       c.     flere nye arrangement

Rapporten skal utarbeides av APG i samarbeid med kommunen.

3. Innkjøp av tjenester fra frivillige lag og foreninger holdes på minst samme nivå som tidligere.

4. Det skal søkes samarbeid med den videregående skolen i Østfold og Høgskolen i Østfold

5. Området (Place d’Armes) skal være tilgjengelig for andre arrangører på dager det ikke foregår øvelser eller forestillinger.

6. Rapporten, med Rådmannens vurdering av måloppnåelse, legges fram for politisk behandling innen første november.

Dette ble vedtatt med 8 mot 5 stemmer, mens formannskapet enstemmig vedtok å sende saken videre til kommunestyret.

Der skal også dokumentene som går nærmere inn på regler for offentlige anskaffelser også sendes med.

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken