Det sier direktør Rita Hirsum Lystad i Studentsamskipnaden i Østfold (SiØ) i en kommentar til de mange utspillene som er kommet den senere tiden om det tidligere

Arbeider- og Studentsamfundet i Halden.

Les også: Ønsker et "Samfund" for alle

«Iskald skulder»

I 2012 gjorde en selvoppnevnt ressursgruppe et framstøt overfor SiØ med sikte på å stanse forfallet. Ifølge Jan Henrik Diesens uttalelse i HA 4. desember ble dette utspillet møtt med en «iskald skulder».

Les også: - Kjøp Samfundet før det detter sammen!

– Vi har et lovpålagt krav om at all virksomhet skal drives økonomisk forsvarlig, og all kommersiell virksomhet til andre enn studenter skal gå med overskudd. Dette var blant annet grunnen til at vi ikke kunne inngå et samarbeid med ressursgruppen – sammen med at vi heller ikke kan subsidiere kommersiell virksomhet, sier Rita Hirsum Lystad.

Pålagt å kreve markedspris

– På samme måte er vi pålagt å selge eiendommen til markedspris, og at salget skal skje via vanlige kanaler, sier hun.

Prisantydningen da huset ble lagt ut for salg i 2011 var 6,5 millioner kroner.

– Men markedspris er det markedet er villig til å betale, og vi har aldri stilt oss negative til å forhandle om summer, sier Hirsum Lystad.

« ... før det detter sammen»

Flere av dem som er bekymret for bygningens tilstand ønsker at noen blir gjort før den «detter sammen».

– Det er grunn til å minne om at fra vi kjøpte huset i 1993 var det full drift fram til vi fant det riktig å innstille virksomheten i 2008. Senere ble huset leid ut fra høsten 2009 til 2010, sier Dag Lislerud Midtfjeld i SiØ.

– I denne perioden fikk vi aldri noen pålegg om utbedringer, og brannvesenet var godt fornøyd med sikkerheten. Det blir derfor vanskelig å si hvor mye som må investeres i bygningen for å få den i tilfredsstillende stand. Det avhenger helt av hva den skal brukes til, og av hvem, sier han.

Årlig vedlikehold

– Samfundet er en verdi som skal forvaltes på en ordentlig måte, og vi gjennomfører årlig vedlikehold og har jevnlig tilsyn av eiendommen. Det står varme på i bygningen gjennom hele vinterhalvåret – ofte lenger enn nødvendig, sier Rita Hirsum Lystad.

– Denne høsten har dessuten Halden ASVO ryddet eiendommen utvendig, og de tar også snørydding om vinteren, legger hun til.

Hvor mye SiØ bruker på vedlikehold i året vil hun likevel ikke si noe om. – Det rapporteres til styret som vedtar vedlikeholdsbudsjettene for alle våre eiendommer, sier hun.

Ønsker en løsning

Både Lystad og Midtfjeld ser gjerne en løsning som både bevarer den unike bygningen Samfundet er og den betydningen huset har hatt for Halden siden 1891.

– Men vi har et lovpålagt ansvar for studentene, og i 15 år ga vi også hele Halden et rikholdig kulturtilbud. Nå har vi ikke lenger behov for huset og det er i stedet etablert et krotilbud på Remmen.

Vi mener derfor det er riktig å selge huset og ser positivt på om Halden kommune eller andre kan overta eiendommen slik at den kan komme til nytte for Haldens innbyggere igjen, sier de.

På dagsorden igjen

I 2008 ble det framforhandlet en leieavtale mellom SiØ og Halden kommune, men den gang sa politikerne nei.

– Vår anbefaling er at ordføreren i Halden setter saken på den politiske dagsorden igjen, med begrunnelse om at Samfundet kan gi et tilbud til innbyggerne med forebyggende aktiviteter.

SiØ vil følge opp en eventuell henvendelse om mulige løsninger der vår hovedprioritet vil være salg av eiendommen i henhold til de rammebetingelsene vi må forholde oss til, sier Rita Hirsum Lystad.

Les også: - Umulig for kommunen å kjøpe Samfundet