Gå til sidens hovedinnhold

– Bli venn med flyktningene

Artikkelen er over 4 år gammel

– Har du lyst til å bli flyktningvenn? Grip muligheten til å knytte nye kontakter, få ny kunnskap og samtidig gjøre en viktig innsats.

Det sier Rolf Karlsen, koordinator Frivillig Arbeid.

Integrering

NAV Halden ved prosjektet Raskere bosetting har startet opp tiltaket Bli flyktningvenn. Dette for å integrere og inkludere flyktninger som bosettes i Halden inn i lokalsamfunnet vårt.

– Integrering skjer i møte mellom mennesker. Å få innpass i et nytt samfunn krever at man snakker norsk, og at man har kunnskap om de kulturelle og sosiale kodene som gjelder.

- Slik kunnskap kan ikke bare formidles gjennom ordinær skoleundervisning. Sosial kontakt er også avgjørende. Å omgi seg med et godt fungerende sosialt nettverk har stor betydning når det gjelder menneskers selvfølelse, selvbilde og identitet, sier Rolf Karlsen.

Bygge nettverk

- Vår målsetting er at tilbudet skal bygge nettverk for den enkelte flyktning. Sosiale kontakter bidrar til at den nyankomne flyktningen får samfunnsinformasjon på en helt ny måte og deltar mer aktivt i eget lokalmiljø. Samtidig skapes det en naturlig arena for å praktisere språket. Det å ha kjente, og være en del av et sosialt nettverk kan bidra til at flyktningene får innpass på arbeidsmarkedet, fortsetter han.

Organisering

Slik foregår det:

– Prosjektet Raskere bosetting,, gjennom frivillige arbeid, setter flyktningen og flyktningvennen i kontakt med hverandre. Dere møtes etter hvert på egen hånd, og bestemmer i fellesskap hva dere skal gjøre, hvor dere skal møtes og når dere skal møtes.

– Aktiviteter kan være alt fra det å gå på kafé, gå tur, drive med idrett, hobbyvirksomhet, lage mat sammen, dele erfaringer fra arbeidslivet osv. Dere møtes som likeverdige og utveksler kunnskap og erfaring. Meld deg som flyktningvenn.

– Vi vil gjennomføre samtaler med aktuelle flyktningvenner, etter hvert som dere melder dere som interesserte, før dere starter opp med dette viktige samarbeidet.

Slik gjør du det:

Ta kontakt med Rolf Karlsen. Koordinator Frivillig Arbeid.

Han treffes på mobiltelefon: 458 74 952.

Epostadresse: rolf.karlsen@halden.kommune.no

Kommentarer til denne saken