Det har blitt jobbet med flomlyset, eller fasadebelysningen, i noen år. Ved 23-tida tirsdag kveld ble det offisiell innvielse med taler og takker.

 

Bidragsytere

Prosjektleder Magne Rannestad forteller at prosjektet har blitt koordinert av Foreningen Haldens Minder. Arbeidet har Elisenberg Elektro ved Øystein Langvik her i Halden stått for. Det ble i samarbeid med lampe- og utstyrsleverandøren Luminator fra Skjetten laget en lysplan. Både Øystein Langvik og Luminator var sentrale med flomlyset på festningen.

Litt under 450.000 kroner har flomlysprosjektet kostet. Da inkludert et informasjonsskilt. Det kommer snart på plass.

Og de som har betalt regningen er Sparebankstiftelsen Halden (største bidragsyter), Byråsjef Harald John Eiulf Ahlsen og ektefelle Gunnvor Ahlsens legat som har som formål å gi støtte til Immanuels kirke og dens kulturbærende arbeid og virke i Halden, samt Berg Sparebank og Ringstad Eiendom AS.

 

Bagatellmessig strømforbruk

Det nye flomlyset er koblet til gatelysene i området og vil dermed lyse samtidig som gatelysene. Det brukes ledteknologi. Hele kirken belyses utvendig med 693 watt gjennom 11 ledlys. Den ene lampa som sto der før brukte alene 1.000 Watt. Strømregningen vil gå ned, ifølge prosjektleder Magne Rannestad.

Under talen utenfor kirken sa han blant annet: – Det er alltid viktig å ha en ordning for fortsatt drift når noe nytt skal investeres i og tas i bruk. Hvis ikke forfaller ting fort. For dette lysets del så vil driftskostnadene bli små.

 

– For det første er det to års garanti som vi antar vil ta unna eventuelle barnesykdommer. Strømforbruket er som nevnt helt bagatellmessig, og lavere enn hva det har vært. Det som gjenstår er da uforutsette skader av typen hærverk, direkte lynnedslag og brann. Først om en 10–15 års tid blir det snakk om større utskifting av lyskilder og kanskje noe elektronikk.

– Det er igjen vel 20.000 kr av den totale økonomipakken, og dette blir nå overført til kirkevergen som en vedlikeholdskonto for lyset. Innen den er brukt opp regner jeg med at kirkevergen har klart å etablere en liten støttegruppe som kan dekke vedlikehold videre. Jeg er trygg på at det vil rekke langt med 5000 kr pr. år.

Ha bort trær

– En helt annen sak som indirekte berører belysningen, eller opplevelsen av den, er trærne. Nå har det nylig blitt tynnet og pyntet rundt selve kirken. Men det som gjenstår for at store deler av folk på nordsiden av elva skal få se kirken og lyset på den, er at de to radene med løvtrær langs jernbanelinja nord for bybrua blir fjernet.

 

– Jeg har vært i kontakt med Bane NOR, og det er ikke uvilje, men det skorter på beslutningsevne til å gjøre det. Det har nok mest med ressurser å gjøre. Jeg vil anmode alle som har påvirkning på Bane NOR om å nevne de trærne så ofte som mulig, slik at de blir lei av maset, og fjerner dem, sa han.

Takket

Ordfører Thor Edquist takket i sin tale Foreningen Haldens Minder. Han sa blant annet: – Et bygg som blir omtalt som empirens hovedverk i Norge fortjener selvfølgelig å bli sett og vist fram. Det er på høy tid.

 

Kirkeverge Jan Ivar Andreassen takket også foreningen for det gode initiativet, ståpåviljen og samarbeidet i dette prosjektet. Han takket også alle som har vært med på å bidra til at flombelysningen nå er på plass.

Andreassen fortalte også at Kirkens arbeidsgiverorganisasjon som jobber med energi og bevaringsmiljø har fattet interesse for dette prosjektet.

– Nå ønsker de mer informasjon om flombelysningen, og de sender sine gratulasjoner og ønsker oss lykke til med åpningen i kveld, sa han.