– Følger med på den ventede stormfloen

Halden kommune er i beredskap. Foreløpig er det ingen dramatikk.