Arket inneholdt rett og slett halve intensjonsavtalen, og det ble ikke oppdaget før etter at kommunestyret startet. Men da det ble opplyst til kommunestyret og hele avtalen var kopiert på nytt og delt ut, var debatten allerede i gang.

Helt på grensen

– Jeg fatter ikke at det manglende dokumentet ikke ble delt ut tidligere, men at vi får det etter at debatten er startet. Det er helt på grensen, sa Fridtjof Dahlen (SV). Og var ikke den eneste som ristet på hodet av dette forholdet.

Ordfører Thor Edquist forsikret om at han ikke hadde andre papirer enn resten, og at det ble satt i gang kopiering umiddelbart da feilen ble oppdaget.

Også rådmann Roar Vevelstad beklaget hendelsen og forsto frustrasjonen blant flere av de folkevalgte.

Ingen reagerte

– Vi får vel ta litt kollektiv skyld, ettersom ingen reagerte på at det vi fikk ikke hang helt sammen, sa Arve Sigmundstad (Ap), som likevel måtte be om to gruppemøter før han og resten av opposisjonen sa ja til intensjonsavtalen.

– Vi ønsker fortsatt flere avklaringer, ikke minst fordi det nå har kommet nye elementer som har skapt usikkerhet, sa Sigmundstad.

Endret forslaget

– Politikk er også evnen til å snu seg rundt, mente Fredrik Holm (H), som roste administrasjonen for virkelig å ha reagert raskt i denne saken. Han ønsket i utgangspunktet også å ha med presiseringer av kommunens syn på forslaget til skolebruksplan.

Dette forslaget trakk han senere i debatten og fremmet i stedet rådmannens innstilling.

Ville sikre Idd skole

Holm var også nøye med å presisere at denne saken ikke skulle rikke ved Idd skole, og det var også Kirsti Brække Myrli (Ap) opptatt av.

Hun ville i et forslag presisere at det ved et eventuelt kjøp av Risum vg. skole ikke var aktuelt å bruke bygningene til en barne- eller ungdomsskole på Idd, men at bruken av idrettshallen kan være interessant.

– Må vi kjøpe Risum?

– Er det slik at Halden måtte kjøpe Risum for å få til en leieavtale om hall på Os? spurte Lars Pedersen Due (Ap) med adresse til rådmannen.

– I den dialogen jeg har hatt med fylkesrådmannen har dette ikke hatt noe direkte avhengighetsforhold, men han har samtidig uttrykt at det vil gi en større mulighet for å få til en samling av skolen, svarte rådmann Roar Vevelstad.

Gla'sak for Halden

Fredrik Holm (H) innledet debatten med å karakterisere dette som en gla'sak for Halden, og Arve Sigmundstad (Ap) avsluttet med å minne alle om det samme.

– La oss jobbe sammen for dette, for vi vil jo dette, sa han. Sigmundstad var også beroliget av et tilleggsforslag fra Geir Helge Sandsmark (V) om at kommunestyret forbeholder seg retten til å vurdere innholdet i den endelige avtalen, uavhengig av enkeltelementene i intensjonsavtalen.

Også Sigmundstad trakk dermed alle tidligere forslag fra Arbeiderpartiet.

Ønsket mange svar

Selv om han stemte for intensjonsavtalen, ønsket Fridtjof Dahlen (SV) i et forslag en rekke avklaringer til kommunestyret i juni.

– Hvilke kostnader medfører kjøp av Risum for kommunen? Vi har fått vite hva Risum kan brukes til, men hva skal den brukes til? Hvor mye vil en rehabilitering av Risum koste, hvilke årlige driftsutgifter vil kommunen få og vil Fylkesmannen godkjenne et kjøp? spurte han blant annet.

Forslaget fikk bare hans egen stemme, mens Sandsmarks forslag ble vedtatt mot en stemme.