– For å få på plass en ny hall, må vi ha en ferdig prosjektskisse, samarbeidspartnere, investeringsmidler og driftsmidler. Den arbeidsgruppa som ble nedsatt for å finne ut av dette, ble stoppet i våres da gruppa la fram prosjektet som politisk sak.

Deres hensikt var å få en kvalitetssikring av tall og annen dokumentasjon de hadde kommet fram til slik at de hadde et så riktig grunnlag som mulig for videre utredning. Men posisjonen sa nei til å fortsette prosjektarbeidet, forteller Myrli.

– Nesten ferdig

Ordførerkandidaten er klar på at Halden-samfunnet trenger en flerbrukshall.

– Vi tenker ikke hall kun for toppidretten, men like mye, om ikke mer, for breddeidretten. De sliter veldig med å ha nok treningskapasitet. Men så lenge arbeidsgruppa som skulle se på om det er mulig å få bygd en slik hall på Remmen, har blitt stoppet, får vi ikke vite om det er mulig å få til, sier hun.

– Var gruppa langt unna ferdigstillelse av rapporten?

– Jeg har ikke hatt innsyn i hvor langt de var kommet i arbeidet, men det manglet ikke mange biter. Uansett kan vi ikke begynne å konkludere før rapporten foreligger, svarer Myrli.

Flere løsninger

– Hvordan ser du for deg at kommunen skal få tak i midler til byggingen?

– Det var et av svarene som arbeidsgruppa skulle finne. Det er for eksempel mulig å finne samarbeidspartnere. I tillegg har kommunen allerede driftsmidler til Remmen svømmehall i dag. De kan overføres til ny hall, sier hun.

– Men en flerbrukshall trenger mer driftsmidler?

– Det er sant, og det er derfor man ikke kan konkludere med noe som helst før arbeidsgruppas rapport er lagt fram, påpeker Ap-politikeren.

Myrli er også oppgitt over det hun oppfatter som dobbeltkommunikasjon fra Høyre.

– Valgbarometeret på HAs hjemmesider viser at alle unntatt Sp, Venstre og KrF sier «ja» til å starte bygging av flerbrukshall i neste periode. Hvorfor sier Edquist at man må vente med hall til vi er ute av Robek-lista i 2022, da, undrer hun.

– Dette er virkeligheten

Ordfører Thor Edquist anser hallalternativet på Os som det mest realistiske på kort sikt.

– I valgbarometeret mener vi ikke på Remmen når vi sier "ja" til å starte bygging av flerbrukshall, men en hall på Os i tilknytning til ny 1-10-skole og i samarbeid med fylkeskommunen, presiserer ordføreren.

Han er opptatt av å snakke om planer som er gjennomførbare.

– Jeg prøver å formidle det som er virkeligheten, og det er at kommunen ikke får ta opp lån til nye prosjekter med mindre det er lønnsomt for kommunen. Det er virkeligheten når man står på Robek-lista, forklarer Edquist.

Lønnsomhet viktigst

Av mulighetene i Tistedal, på Os og på Remmen er Os-alternativet mest realistisk, ifølge ordføreren.

– Hvis det viser seg at et samarbeid med Halden videregående skole om bruk på dagtid, og at det er mer lønnsomt å erstatte Os og Rødsberg med en ny skole, så kan vi få godkjenning av staten til å ta opp lån, sier Edquist.

Positive til TTIF

– Hva mener Høyre om Tistedalshallen?

– Alle vil ha ny flerbrukshall, og hvis det viser seg at TTIF kan utvide Tistedalshallen uten at kommunen må inn med midler, så er det kjempeflott. Høyre er veldig positive til TTIFs planer, understreker ordføreren.

– Hvorfor ble arbeidsgruppas arbeid som jobbet med prosjektet på Remmen, stoppet?

– Det var fordi gruppa ikke fant en finansieringsløsning uten kommunale midler, og det er som sagt ikke mulig for kommunen, forklarer han.

– Ga ikke svar

Arbeidsgruppa ønsket en kvalitetssikring av den foreløpige rapporten om flerbrukshall på Remmen da de la den fram som politisk sak. Likevel ble den nedstemt i kommunestyret.

– Idrettsrådet må gjerne fortsette arbeidet med rapporten, men på kort sikt anser vi hall på Os som det mest realistiske alternativet, sier Edquist.

– En hall på Os eller i Tistedal kan ikke erstatte en flerbrukshall på Remmen. Vi tror den vil komme etter hvert, men først når kommunen er i en finansiell stilling som gjør det mulig å realisere et slikt prosjekt, sier han.