(Nettavisen): Norges Jeger- og Fiskeforbund (NJFF) støtter vernesonen for å bevare kysttorsken i Oslofjorden, men raser mot forslaget om å stenge for alt fritidsfiske i hele Indre Oslofjord i perioden fra januar til mai.

- Dette er et tiltak som bommer. Det blir som å frede jakt på alle dyr i skogen for å bevare elgen, sier informasjonssjef Espen Farstad i forbundet til Nettavisen.

Hvis forslaget fra Fiskeridirektoratet blir satt ut i livet, vil blant annet viktige fiskeområder i Østfold og Telemark fredes i tillegg til hele Indre Oslofjord innenfor Drøbak. Dette betyr, ifølge Norges Jeger- og Fiskerforbund, full stopp i fisket for tusenvis av fiskere i landets mest brukte fritidsfiskeområde.

Støtter vern av torsken

Situasjonen for kysttorsken i Skagerrak og Oslofjorden er svært dårlig, noe Fiskeridirektoratet og Norges Jeger- og Fiskerforbund er enige om:

- Torsken er viktig, og vi har sett en dramatisk tilbakegang i torskebestanden. Danmark mistet sin bestand for flere år siden. På Hvaler har de mistet sin, og nå frykter vi at dette vil bre seg videre, sier Farstad til Nettavisen.

Fiskeridirektoratet foreslår et generelt forbud mot å fiske torsk nord for en grense strukket fra fylkesgrensen mellom Aust-Agder og Telemark til grensen mot Sverige. Dette slutter NJFF opp om.

Peker på 14 gyteområder

Men forslaget om et totalforbud for alt annet fiske i 14 utpekte gyteområder for torsken i perioden 1. januar til 30. april, får forbundet til å rase.

- En slik generell fredning av all fisk for å verne torsken er et alt for omfattende tiltak som rammer bredt og hardt uten tilstrekkelig faglig belegg, ifølge Farstad.

Overfor Nettavisen peker han på at dette blant annet vil ramme pilkefisket i Oslofjorden:

 - Fisket vintertid i de foreslåtte fredningssonene foregår i stor grad på andre arter (sild, hvitting, makrell, ulike flatfisk mm) og med redskap og metoder som ikke selekterer torsk, sier han.

NJFF peker på at Indre Oslofjord er Norges mest benyttede sportsfiskeområde, og genererer hundretalls millioner kroner i direkte og indirekte økonomisk utbytte for samfunnet.

- Mistillit til sportsfiskere

- Fiskeridirektøren påpeker at et totalforbud i gyteperioden er mest effektivt da det ville vært umulig å kontrollere at det ikke ble fisket torsk om det var tillatt å fiske etter andre arter i gytefeltene. I dette ligger det en grunnleggende mistillit til at sportsfiskerne ikke vil forholde seg til gjeldende regelverk, og det er oppsiktsvekkende, uttaler Farstad.

NJFF har bedt om et møte med Nærings- og fiskeridepartementet for å diskutere saken.