Andelen fattige barn i Østfold øker: – Tallene er bekymringsfulle!

BARNEFATTIGDOM: Nye tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at Østfold - kun slått av Oslo - er det fylket med størst andel barn som vokser opp i fattigdom.

BARNEFATTIGDOM: Nye tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at Østfold - kun slått av Oslo - er det fylket med størst andel barn som vokser opp i fattigdom. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

I Østfold vokser 14,6 prosent av alle barn opp i familier med dårlig råd, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

DEL

Kun Oslo slår Østfold på den lite hyggelige statistikken. I hovedstaden lever hele 17,6 prosent av barna i fattige familier.

I perioden 2006 til 2016 økte andelen barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt i samtlige fylker. I Østfold var økningen på hele 61,1 prosent.

Høye tall

Therese Thorbjørnsen, leder i Utvalg for kultur og oppvekst i Sarpsborg kommune, synes det er bekymringsfullt at så mange barn i Østfold vokser opp i fattigdom.

– Disse tallene må vi ta på alvor, men det er en jobb som tar tid. Vi klarer ikke å snu disse tallene «i morgen», sier hun.

Mange innvandrerbarn

Barn med innvandrerbakgrunn er sterkt overrepresentert i lavinntektsgruppen – både på landsbasis og her i Østfold.

– Fattigdom oppleves like vanskelig uansett om man har innvandrerbakgrunn eller ikke. Men for å unngå at barn med innvandrerbakgrunn opplever fattigdom, er integreringsarbeidet selvsagt veldig viktig, understreker Therese Thorbjørnsen, Ap-politiker i Sarpsborg.

Lokalpolitikeren mener det er viktig å tenke både kort- og langsiktig for å få bukt med barnefattigdommen. Og hun mener kompenserende tiltak er viktig for barna som lever i fattigdom her og nå.

– Slike tiltak kan bidra til at fattigdommen ikke oppleves så sterkt, sier hun.

Motarbeide utenforskap

Therese Thorbjørnsen nevner en rekke kompenserende tiltak som allerede finnes i Sarpsborg.

– Blant annet dreier det seg om den millionen vi nylig satt av slik at barn og unge skal ha like muligheter til fritidsaktiviteter. Her kan man søke om penger til fritidsaktiviteter, sier hun.

– Vi har også gratis kulturskole for enkelte barn og vi har Verdensrommet. I tillegg støtter kommunen Skattkammeret til Kirkens Bymisjon hvor barn og unge kan låne sportsutstyr.

Hun påpeker at det er svært viktig for barn og unge uansett etnisitet at de er inkludert på sosiale arenaer.

– Her gjør frivillige både innen sport- og kulturlivet en fantastisk innsats i Sarpsborg. Her mener jeg fellesskapet står sterkt, sier hun.

Barnefattigdom

SSB har lagt fram tall som viser at hele 101.000 barn i Norge under 18 år lever i husholdninger med vedvarende lavinntekt. Østfold ligger på toppen av denne statistikken, kun slått av Oslo.

I Norge defineres lavinntektsgrupper som husholdninger der gjennomsnittlig inntekt etter skatt per forbruksenhet i årene 2014–2016 var lavere enn 60 prosent av gjennomsnittlig medianinntekt i befolkningen i samme treårsperiode.

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags