Strå­len­de le­der med full støt­te

In­gen mot­kan­di­dat. Elin Lex­an­der skal lede Halden Høy­re vi­de­re.