Viltforvaltningen i Halden kommune opplyste HA om at elgen kom til å bli liggende til tirsdag, da de trengte hjelp av Norsk Protein AS for å fjerne elgen. Noen timer etterpå har de fjernet den selv.

Elgen er borte

– Halden kommune er helt enig i at det er alt for lenge å la elgen ligge til tirsdag, sier kommunikasjonsrådgiver i Halden kommune, Henrik Diskerud Meyer.

– Det er ikke ønskelig at et avlivet dyr skal bli liggende i veikanten så lenge. Nå har viltnemda fjernet elgen, sier han.

Tidligere fortalte viltforvaltningen at de ikke hadde utstyr til å fjerne større dyr. Diskerud Meyer forklarer at det skyldes en misforståelse da Halden kommune har utstyr til å fjerne døde dyr.

– Om ikke Halden kommune eller viltnemda er tilgjenglig kan vi få bistand fra brannvesenet og kommunalteknikk. I dette tilfellet rykket viltnemda ut selv tidligere i dag. Elgen er borte, og det er det viktigste, sier Diskerud Meyer.