Det nærmeste vi kommer er dette bildet tatt for moro skyld av lederne for russene, visepresident Ida Nordahl, Porsnes russepresident Andreas Brynildsen og Risum-russens leder Hallvard Karlsen.

– Eksemplarisk russ

– Årets russ har vært sitt ansvar bevisst. Vi har ikke fått inn noen innmeldte hendelser. Ei heller noen meldinger om bråk, roser Silje Næss, som er russens forebyggende kontakt hos politiet i Halden.

– Det visste vi ikke, svarer Ida Nordahl, Andreas Brynildsen og Hallvard Karlsen denne dagen de er på politistasjonen for å få ros.

Får ros

For politiet er det viktig å kunne gi ros når det er grunn til å gi ros. Og det er det virkelig, ifølge politiets Silje Næss.

– Russene har etterkommet alle pålegg om hvordan de skal oppføre seg og hvor de skal parkere. Russenes presidenter har utvist modenhet og kontaktet oss om stort og smått, fortsetter Næss om det hun karakteriserer som et eksemplarisk russekull.

Landsstevne i festningen

I midten av april i år samlet rundt 6.000 russ seg på landsstevnet i Fredriksten festning. Politiet er meget godt fornøyd med måten dette har blitt håndtert på samt oppførselen til Halden-russene.

– Vi har særdeles lite rapporter. Det var litt ordensforstyrrelser, men det gikk ikke på Halden-russ, sier Næss og uttrykker at det ikke blir noe problem med å arrangere nytt landsstevne neste år så lenge russen vet å oppføre seg og holder seg til gjeldende lover og regler.

– Gode forbilder

– Gode forbilder, mener Næss dette russekullets ledere er.

– Har dere vært strenge?

– Ja ... Vi har vært klare på hvilke retningslinjer som gjelder og at de skal følges. Vi har også hatt nulltoleranse på narkotika. Et brudd på det ville medført utestengelse. Vi har ikke måttet utestenge noen. Det har vi ikke trengt, svarer lederne.

De bekrefter trenden: Dagens russ feirer for seg selv og med hverandre. Derfor merker du lite til dem.