Eiendomsoverdragelser

Artikkelen er over 10 år gammel
DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker


Omsetning av eiendommer i Halden kommune
Andel av Grønliveien 16 (Gnr 141, bnr 279) er overdradd fra Thorbjørn Fredriksen til Teresa Fredriksen, Rita Arneberg, Cathrine Sørensen, Rune Sigurd Fredriksen og Heidi Fredriksen (13.12.2006) Dyrendalsveien 25 (Gnr 141, bnr 191) er solgt for kr 1.350.000 fra Solveig Andrea Johnsen Fange til Olav Olsen (21.12.2006) Jernbanegata 2 (Gnr 160, bnr 152, seksjon 13) er solgt for kr 1.150.000 fra Lars Bjørnar Brynildsen til Magnus Bakken og Marte Kvame Itland (21.12.2006) Gnr 232, bnr 4 er overdradd for kr 46.000 fra Anders Edgar Thovsen til Øystein Erik Moræus (21.12.2006) Gnr 160, bnr 107, seksjon 2 er solgt for kr 1.300.000 fra Eivind Sigurd Grønnern og Wenche Strand til Ringstad Eiendom as (21.12.2006) Andel av Klippeveien 1 C (Gnr 98, bnr 1400) er solgt for kr 650.000 fra May-Kristin Ramstad til Tom Arne Jensen (21.12.2006) Gnr 207, bnr 1, fnr 14 er overdradd fra Bjørn Nilsen til Jack Nilsen (22.12.2006) Sørliveien 101 (Gnr 6, bnr 12) er solgt for kr 1.310.000 fra Jorunn Asbjørg Sørlie til Lasse Sjødahl Eriksen (22.12.2006) Gnr 207, bnr 1, fnr 14 er overdradd for kr 575.000 fra Jack Nilsen til Cecilie Bræin Nilsen og Cathrine Bræin Nilsen (22.12.2006) Gnr 23, bnr 8, fnr 43 er overdradd fra Ruth Else Horgen til Bjørn Einar Horgen (22.12.2006) Lundestadveien 131 (Gnr 1, bnr 7) er overdradd for kr 164.500 fra Jon Reidar Mustorp til Odvar Henry Solheim (22.12.2006) Andel av Lundestadveien 131 (Gnr 1, bnr 7) er overdradd fra Odvar Henry Solheim til Ragna Solheim (22.12.2006) Gnr 201, bnr 1, fnr 34 er solgt for kr 400.000 fra Wessman Inger-Johanne og Wessman Vilhelm til Kirsten Lone Jensen og Jørgen Henning Jensen (27.12.2006) Jernbanegata 2 (Gnr 160, bnr 152, seksjon 5) er overdradd fra Nada as til Jada as (27.12.2006) Jernbanegata 2 (Gnr 160, bnr 152, seksjon 5) er solgt for kr 640.000 fra Jada as til Jim Morgan Danielsen Munkeboe (27.12.2006) Sommerroveien 5 A (Gnr 163, bnr 1, fnr 56) er overdradd fra Gunvor Marie Andersen til Roar Audun Villy Andersen og Tove Viola Nordahl (27.12.2006) Andel av Sommerroveien 5 A (Gnr 163, bnr 1, fnr 56) er overdradd for kr 330.000 fra Roar Audun Villy Andersen til Tove Viola Nordahl (27.12.2006) Hovsveien 144 (Gnr 175, bnr 41) er solgt for kr 1.150.000 fra Erling Kristian Veiulfsen til Bjørn Marius Gresvik og Tane Kristine Olsen (27.12.2006) Vinterstubben 5 (Gnr 163, bnr 1, fnr 13) er overdradd fra Jorun Solveig Søderkvist til Roy Albert Søderkvist og Rune Robert Søderkvist (27.12.2006) Andel av Vinterstubben 5 (Gnr 163, bnr 1, fnr 13) er overdradd for kr 400.000 fra Roy Albert Søderkvist til Rune Robert Søderkvist (27.12.2006) Båstadlundveien 20 (Gnr 64, bnr 332) er overdradd for kr 190.000 fra Elise Watts,Peter Molthe, Reidar Molthe og Cato Molthe til Tobias Cornelius Knatterød og Lise Knatterød (27.12.2006) Grønliveien 71 (Gnr 57, bnr 102) er solgt for kr 392.000 fra Halden kommune til Richard Sverre Olsen og Christina Drossinos Olsen (29.12.2006) Brekkerødveien 54 (Gnr 57, bnr 72) er solgt for kr 361.000 fra Halden kommune til Sverre Juul Hansen (29.12.2006) Grønliveien 127 (Gnr 57, bnr 91) er solgt for kr 449.000 fra Halden kommune til Cathrine Akselsen og Terje Akselsen (29.12.2006) Andel av Dyrendalsveien 40 (Gnr 141, bnr 111) er overdradd for kr 1.100.000 fra Thomas Michael Aksmo Olsen til Bjørn-Thore Ekblad (02.01.2007) Gnr 212, bnr 4 er solgt for kr 1.370.000 fra Lars-Ole Aasgård til Finn Erik Gundersen og Torild Gundersen (02.01.2007) Gnr 84, bnr 2 er solgt for kr 800.000 fra Solveig Ring til Trond Larsen (02.01.2007) Øbergveien 35 A (Gnr 146, bnr 25) er overdradd fra Kjell Yngvar Folkeseth til Lene Iselin Folkeseth og Yvonne Helene Folkeseth (02.01.2007) Bratnerenga 17 (Gnr 68, bnr 71) er solgt for kr 1.720.000 fra Morten Andreas Øiestad og Eva Christina Øiestad til Oanh Kim Thi Le og Quoc Tran (02.01.2007) Torpedalsveien 18 B (Gnr 70, bnr 106) er solgt for kr 675.000 fra Zabaida Riaz Butt til Bente Sørlie (03.01.2007) Andel av Remmen 12 (Gnr 60, bnr 15) er overdradd for kr 662.500 fra Ann-Iren Gavén til Christer Gavén (03.01.2007) Granveien 10 (Gnr 150, bnr 57) er solgt for kr 1.100.000 fra Gunnar Olai Bigum til Dag Magne Aspli og Tormod Hansen (04.01.2007) Salget omfatter også Granveien 10 (Gnr 150, bnr 58) Salget omfatter også Granveien 10 (Gnr 150, bnr 67) Pilestredet 5 (Gnr 66, bnr 256) er solgt for kr 1.200.000 fra Borghild Olsen til Morten Hultgren og Jorg Karlgård (04.01.2007) Oskleiva 61 (Gnr 69, bnr 161) er solgt for kr 1.325.000 fra Åsmund Egil Sørlie til Glenn Cato Haakenby (04.01.2007) Salget omfatter også Oskleiva 61 (Gnr 69, bnr 162) Skriverøveien 225 (Gnr 196, bnr 18) er solgt for kr 2.200.000 fra Dag Kristoffersen til Trond Østby og Ann-Lisbeth Østby (04.01.2007) Andel av Gnr 20, bnr 274 er solgt for kr 437.500 fra Torill Andreassen til Morten Andreassen (04.01.2007) Fjordveien 6 (Gnr 20, bnr 8) er solgt for kr 2.800.000 fra Inger Thore Margit Ekblad til Guri Helene Halvorsen Tysil og Per-Ove Tysil (04.01.2007) Brekkerødveien 1 (Gnr 57, bnr 71) er solgt for kr 401.000 fra Halden kommune til Jan Morten Juliussen og Turid Juliussen (04.01.2007) Gnr 97, bnr 11 er solgt for kr 1.500.000 fra B&b Eiendomsutvikling Da til Jørn Ørnlund Nilsen (05.01.2007) Kristian Augusts gate 6 (Gnr 62, bnr 184) er solgt for kr 4.000.000 fra Per Enok Nilsen til Exenter as (05.01.2007) Salget omfatter også Kristian Augusts gate 6 (Gnr 62, bnr 211) Kirkebakken 4 (Gnr 160, bnr 295, seksjon 6) er solgt for kr 920.000 fra Baard Iversen til Knut Anders Kvien (05.01.2007) Gnr 98, bnr 1649 er solgt for kr 550.000 fra Byggefirma Gjødalstuen og Moen as til Thomas Kleiven og Miriam Therese Prang (05.01.2007) Os alle 23 (Gnr 66, bnr 565) er solgt for kr 48.360 fra Halden kommune til Pål Espen Haugen (05.01.2007) Gnr 23, bnr 320 er solgt for kr 1.250.000 fra Turid Anne-Marie Thorsen til Ida Margrete Wassenius Krosby (05.01.2007) Andel av Engveien 16 (Gnr 75, bnr 99) er solgt for kr 800.000 fra Kurt Johannessen til Jane Anita Berger (05.01.2007) Gnr 113, bnr 1 er overdradd for kr 2.865.000 fra Øivind Gåserød til Tor Arne Gåserød (08.01.2007) Gnr 256, bnr 3, fnr 49 er solgt for kr 455.000 fra Roar Malvin Thorstensen til Jan Standal og Karina Standal (08.01.2007) Andel av Rødsveien 51 (Gnr 61, bnr 113) er overdradd fra Sami Zumberi til Christer Gulbrandsen (09.01.2007) Busterudgata 21 (Gnr 66, bnr 121) er overdradd fra Tore Wilhelm Karlsen til Reidun Karlsen (10.01.2007) Ingerfjellveien 1 (Gnr 9, bnr 50) er solgt for kr 1.450.000 fra Sigurd Johan Albrigtsen og Linda Mari Albrigtsen til Erik Asbjørn Nordby Åsberg (10.01.2007) Grimsrødhøgda 47 (Gnr 69, bnr 125) er solgt for kr 1.030.000 fra Kari Hansen og Sissel Samuelsen til Jan Arne Johansen og Tina Susanne Rosell Torp (10.01.2007) Gnr 204, bnr 10 er solgt for kr 148.414 fra Einar Wium og Randi Sæter til Ragnhild Nordlund og Frank Nordlund (10.01.2007) Seljeveien 1 A (Gnr 61, bnr 549) er solgt for kr 1.220.000 fra Endre Aslaksen og Monica Kallåk Aslaksen til Ivar Sten Olsen og Bjørg Marit Olsen (11.01.2007) Gnr 9, bnr 35 er solgt for kr 2.000.000 fra Karin Helene Herft til Karsten Wiig, Knut Adolfsen, Knut-Erik Finnestad og Jon Svendberg (11.01.2007) Gnr 9, bnr 30 er solgt for kr 2.000.000 fra Karin Helene Herft til Karsten Wiig, Knut Adolfsen, Knut-Erik Finnestad og Jon Svendberg (11.01.2007) Oskleiva 69 C (Gnr 69, bnr 482) er solgt for kr 1.450.000 fra Kai Håkon Slyngenborg til Frank Gunnar Larsen, Eva Katrine Dybedahl og Reidar Larsen (11.01.2007) Øbergveien 35 A (Gnr 146, bnr 25) er solgt for kr 2.310.000 fra Lene Iselin Folkeseth og Yvonne Helene Folkeseth til Tom Erik Nordvik og Irene Nordvik (11.01.2007) Busterudkleiva 6 (Gnr 66, bnr 719) er solgt for kr 1.800.000 fra Kai Willy Johansen til Ann Katrin Norderhaug (12.01.2007) Asakveien 23 B (Gnr 98, bnr 1452) er solgt for kr 1.190.000 fra Quoc Tran til Thore Malmquist og Heidi Hovslien Malmquist (15.01.2007) Gnr 150, bnr 62 er overdradd fra Arne Ludvig Ludvigsen til Margit Lilly Synnøve Ludvigsen (15.01.2007) Andel av Gnr 23, bnr 292 er overdradd fra Inger Lene Lie til Christian Lie (15.01.2007) Asakveien 19 B (Gnr 98, bnr 780) er overdradd for kr 820.000 fra Thorbjørn Kjelvik til Dagfinn Jensen og Unni Jensen (15.01.2007) Marmorveien 10 (Gnr 98, bnr 1327) er solgt for kr 1.200.000 fra Nora Helene Røyter til Lars-Erik Røyter og Hilde Abrahamsen (15.01.2007) Rokkeveien 83 (Gnr 52, bnr 1) er overdradd for kr 3.727.500 fra Arne Oddvar Norsted til Claus Øivind Norsted (16.01.2007) Overdragelsen omfatter også Gnr 53, bnr 1 Overdragelsen omfatter også Gnr 57, bnr 1 Overdragelsen omfatter også Rokkeveien 54 (Gnr 57, bnr 3) Overdragelsen omfatter også Gnr 108, bnr 10 Gnr 52, bnr 1, fnr 3 er overdradd fra Arne Oddvar Norsted til Claus Øivind Norsted (16.01.2007) Gnr 80, bnr 14 er overdradd fra Nina Marit Karoline Karlsen til Kai Karlsen (16.01.2007) Kiellands gate 12 (Gnr 160, bnr 495, seksjon 5) er solgt for kr 2.850.000 fra Arne Andreas Helgestad til Hjalte Gill Rognså og Gerd Synnøve Rognså (16.01.2007) Andel av Strupeveien 14 (Gnr 65, bnr 5) er overdradd for kr 565.000 fra Linda Cecilie Stanes Torp til Mikael Emanuel Johansen (16.01.2007) Njårds vei 18 C (Gnr 64, bnr 309) er overdradd fra Ingeborg Johanne Qvale til John Qvale (16.01.2007) B R A Veien 92 A (Gnr 98, bnr 787) er overdradd for kr 175.000 fra Leif Torkel Grimsrud til Else Margrethe Johnsen (16.01.2007) Aspedamveien 129 (Gnr 189, bnr 20) er overdradd fra Lars Iver Brække til Eli Brække Larsen (17.01.2007) Gnr 146, bnr 29 er overdradd fra Kjell Yngvar Folkeseth til Lene Iselin Folkeseth og Yvonne Helene Folkeseth (17.01.2007) Aspedamveien 128 (Gnr 189, bnr 21) er overdradd fra Lars Iver Brække til Sidsel Brække Gulvik (17.01.2007) Andel av Øbergveien 51 (Gnr 165, bnr 12) er overdradd fra Asta Irene Solberg til Morten Finstad (17.01.2007) Overdragelsen omfatter også Øbergveien 52 (Gnr 165, bnr 13) Overdragelsen omfatter også Øbergveien 50 (Gnr 165, bnr 14) Overdragelsen omfatter også Kongleveien 1 (Gnr 165, bnr 15) Overdragelsen omfatter også Akebakken 1 (Gnr 165, bnr 17) Overdragelsen omfatter også Akebakken 1 (Gnr 165, bnr 19) Overdragelsen omfatter også Øbergveien 65 (Gnr 165, bnr 20) Overdragelsen omfatter også Gnr 165, bnr 25 Overdragelsen omfatter også Kongleveien 27 (Gnr 165, bnr 34) Overdragelsen omfatter også Øbergveien 59 A (Gnr 165, bnr 37) Overdragelsen omfatter også Øbergveien 59 B (Gnr 165, bnr 38) Overdragelsen omfatter også Øbergveien 59 C (Gnr 165, bnr 39) Overdragelsen omfatter også Øbergveien 59 D (Gnr 165, bnr 40) Overdragelsen omfatter også Øbergveien 59 E (Gnr 165, bnr 41) Overdragelsen omfatter også Øbergveien 59 F (Gnr 165, bnr 42) Overdragelsen omfatter også Gnr 165, bnr 43 Overdragelsen omfatter også Gnr 165, bnr 44 Overdragelsen omfatter også Kongleveien 28 (Gnr 165, bnr 49) Overdragelsen omfatter også Kongleveien 25 (Gnr 165, bnr 50) Overdragelsen omfatter også Høstbakken 4 B (Gnr 165, bnr 51) Overdragelsen omfatter også Høstbakken 4 C (Gnr 165, bnr 52) Overdragelsen omfatter også Høstbakken 4 E (Gnr 165, bnr 54) Overdragelsen omfatter også Høstbakken 4 F (Gnr 165, bnr 55) Overdragelsen omfatter også Høstbakken 4 G (Gnr 165, bnr 56) Overdragelsen omfatter også Gnr 165, bnr 58 Overdragelsen omfatter også Høstbakken 4 H (Gnr 165, bnr 59) Overdragelsen omfatter også Gnr 165, bnr 92 Overdragelsen omfatter også Gnr 165, bnr 93 Gnr 90, bnr 15 er solgt for kr 203.250 fra Ole Gunnar Østeby til Håkon Carlot Hansen (18.01.2007) Vesleveien 10 (Gnr 162, bnr 87) er overdradd for kr 163.000 fra Fredriksten Kommandantskap til Kjell Arild Kube (18.01.2007) Gnr 213, bnr 35 er solgt for kr 670.000 fra Reidar Elvestad til Jens Christer Glende og Carina Wattum (18.01.2007) Andel av Rødsveien 51 (Gnr 61, bnr 113) er solgt for kr 850.000 fra Christer Gulbrandsen til Thomas Mikael Dagenborg og Gunvor Oddbjørg Dagenborg (18.01.2007) Andel av Busterudkleiva 34 (Gnr 66, bnr 742) er overdradd fra Vidar Johannes Pettersen til Reidun Marie Pettersen (18.01.2007) Overdragelsen omfatter også e.d. i Sarpsborg kommune Andel av Busterudkleiva 34 (Gnr 66, bnr 742) er overdradd for kr 600.000 fra Frank Willy Pettersen til Reidun Marie Pettersen (18.01.2007) Frydenlundveien 7 (Gnr 141, bnr 784) er solgt for kr 2.850.000 fra Anders Johannes Olsen til Kristian Simonsen (18.01.2007) Gnr 65, bnr 13 er solgt for kr 700.000 fra Jon-Ole Torp til Halden kommune (18.01.2007) Konvallveien 9 (Gnr 98, bnr 609) er overdradd for kr 50.000 fra Bjørn Gunnar Brandt til Lene Cathrine Brandt og Magne Hansen (19.01.2007) Festningsgata 12 (Gnr 160, bnr 348, seksjon 8) er solgt for kr 1.120.000 fra Stein Roger Johnsen til Tommy Thøgersen (19.01.2007) Marcus Thranes gate 10 (Gnr 62, bnr 514, seksjon 2) er solgt for kr 940.000 fra Bjørn Marius Gresvik til Steinar Vik (19.01.2007) Diamantveien 20 (Gnr 141, bnr 861) er solgt for kr 750.000 fra Nils Haakestad til Jostein Stø og Hanne-Karine Stø (19.01.2007) Borgergata 7 (Gnr 160, bnr 141) er solgt for kr 3.800.000 fra Myrstad Heia og Moen Eiendom as til Kirkeborg as (19.01.2007) Salget omfatter også Kirkegata 6 (Gnr 160, bnr 143) Gnr 193, bnr 14 er solgt for kr 2.400.000 fra Jørn Solem til Helge Arnfin Kvivesen og Pål Flemming Hauge (19.01.2007) Andel av Toppveien 16 (Gnr 98, bnr 1307) er solgt for kr 675.000 fra Kai André Lund til Tove Merete Dahl (23.01.2007) Fjellknattveien 1 E (Gnr 98, bnr 650, seksjon 4) er solgt for kr 800.000 fra Else Maggi Oskarsen til Anita Rustad Spydevold og Olav Alfred Strøm (23.01.2007) Andel av Bjerkelundveien 8 (Gnr 145, bnr 28) er overdradd for kr 240.000 fra Nina-Charlott Hoberg til Jarle Johansen (23.01.2007) Kjærlighetsstien 20 D (Gnr 66, bnr 676, seksjon 2) er overdradd fra Bjørn Myrstad til Hillevi Marie Myrstad (23.01.2007) Gnr 98, bnr 1653 er solgt for kr 700.000 fra Byggefirma Gjødalstuen og Moen as til Tormod Bergstrøm og Camilla Bergstrøm (23.01.2007) Gnr 98, bnr 1648 er solgt for kr 600.000 fra Byggefirma Gjødalstuen og Moen as til Anita Elisabeth Krosvik Aadahl og Kjell Arild Aadahl (23.01.2007) Schultz vei 5 (Gnr 98, bnr 263) er solgt for kr 1.510.000 fra May Østeby Aardalsbakke og Trond Østeby til Shkelqim Mehmeti og Burim Mehmeti (23.01.2007) Salget omfatter også Schultz vei 5 (Gnr 98, bnr 347) Salget omfatter også Gnr 98, bnr 1101 Granveien 4 (Gnr 150, bnr 30) er solgt for kr 1.000.000 fra Kai Åge Thøgersen til Freddy Olsen (23.01.2007) Vårstien 9 (Gnr 163, bnr 1, fnr 169) er solgt for kr 1.500.000 fra Randi Margrethe Karlstad til Tor Johansen (23.01.2007) Karrestadveien 55 (Gnr 64, bnr 186) er solgt for kr 990.000 fra Yngvar Hans Johannesen til Geir Michael Jensen (23.01.2007) Rokkeveien 50 B (Gnr 57, bnr 10) er overdradd fra Johan Nordenhaug til Sindre Nordenhaug Saksæther og Vegard Nordenhaug Saksæther (23.01.2007) Bekkevoldveien 7 A (Gnr 70, bnr 348) er overdradd for kr 39.360 fra Bjarne Kristian Fange til David Andreassen og Liv Solveig Fange Andreassen (24.01.2007) Hasselveien 28 (Gnr 159, bnr 260) er solgt for kr 1.750.000 fra Fredrikshald Eiendom as til Hege Gaupseth (24.01.2007) Glenneveien 35 (Gnr 61, bnr 240) er solgt for kr 1.460.000 fra Aud Charlotte Nilsen til Yvonne Helene Folkeseth og Tom-Erik Sørensen (24.01.2007) Andel av Klepperveien 163 (Gnr 183, bnr 1, fnr 6) er overdradd for kr 735.000 fra Line Dahl til Magne Johansen (24.01.2007) Gnr 106, bnr 3 er overdradd for kr 93.000 fra Lene Harboe Mjølnerød og Harald Mjølnerød til Ole Trygve Mjølnerød (24.01.2007)


Omsetning av eiendommer i Aremark kommune


Gnr 21, bnr 34 er overdradd fra Arne Edgar Rovedal til Kai Freddy Rovedal (21.12.2006) Gnr 24, bnr 17 er solgt for kr 85.563 fra Mary Alise Fladeby og Knut Terje Fladeby til Dag Lutro (27.12.2006) Gnr 21, bnr 2 er overdradd for kr 2.505.000 fra Håkon Espelund til Hanne Grethe Espelund (04.01.2007) Overdragelsen omfatter også Gnr 21, bnr 4 Overdragelsen omfatter også Gnr 21, bnr 9 Overdragelsen omfatter også Gnr 21, bnr 13 Overdragelsen omfatter også Gnr 21, bnr 33 Gnr 27, bnr 3 er solgt for kr 1.475.000 fra Tor Egil Skogheim til Jim Olaussen (04.01.2007) Gnr 8, bnr 3, fnr 30 er overdradd for kr 150.263 fra Anna Margrete Holth til Kari Margrethe Holth og Unn Aaslaug Holth (05.01.2007) Gnr 30, bnr 9 er solgt for kr 900.000 fra Astrid Solveig Bråthen til Bjørn Erling Bråthen (09.01.2007) Gnr 23, bnr 53 er overdradd fra Aslaug Helene Antonsen til Inger Elisabeth Nordgaard (11.01.2007) Gnr 43, bnr 14 er solgt for kr 930.000 fra Agnete Eggen til Lars Erik Østensvig (12.01.2007) Gnr 24, bnr 1, fnr 12 er solgt for kr 1.500.000 fra Ingunn Holmberg og Willy Robert Holmberg til John Bennie Seidelin og Sarah Helen Wheeler Seidelin (15.01.2007)


Kilde: Statens kartverk
Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags