Gå til sidens hovedinnhold

– Dypt ærekrenkende

Artikkelen er over 8 år gammel

Asbjørn Montelius saksøker rådmann Gudrun Haabeth Grindaker, eksrådmann Eivind Hansen, kommuneadvokat Veronica Aam og Halden kommune ved ordfører Thor Edquist.

Advokat Helge Skaaraas (bildet) bekrefter at han i går sendte stevningene til Halden tingrett.

– Det er ikke noe som tyder på forlik i disse sakene, sier Skaaraas.

Her dreier det seg om to stevninger. Den ene gjelder krav om mortifikasjon av det Montelius mener er ærekrenkende påstander. Den andre dreier seg om oppreisning og erstatning.

Ingen kommentar

Alle de saksøkte har fått seg forelagt denne artikkelen, men ingen ønsker å gi noen kommentarer. Edquist sier dette er en personalsak og har ingen kommentarer, Grindaker har ingen kommentar, Aam sier at hun ikke har noen kommentar og Hansen sier at han ikke har noen kommentarer foreløpig.

Karvet om mortifikasjon retter seg mot Grindaker, Hansen og Aam. Kravet om erstatning rettes mot de samme tre pluss Halden kommune ved ordfører Thor Edquist.

– Ærekrenkende påstander

– Bakgrunnen er beskyldninger Grindaker, Hansen og Aam har kommet med mot Montelius. Vi mener at disse er dypt ærekrenkende, de er grove og de er usanne, sier Skaaraas.

– Påstandene er framsatt både skriftlig og muntlig. Vi vil at tingretten skal kjenne disse påstandene for døde og maktesløse – en mortifikasjon.

Rammer hardt

– Uttalelsene har rammet Montelius og hans familie hardt. Derfor krever vi også oppreisning og erstatning. Noe beløp har vi ikke fastsatt ennå, sier advokat Helge Skaaraas.

Utover det ønsker han ikke å kommentere innholdet i saken. Hvem han vil føre som vitner, er ikke klarlagt.

– Den videre gangen i saken avhenger av hvilke tilsvar motparten gir og når tingretten kan beramme sakene, sier han.

Tre saker mot kommunen

Dette innebærer at Montelius (bildet) møter kommunetoppen i retten i tre saker: En arbeidsrettssak og to sivile søksmål for tingretten.

Asbjørn Montelius er enhetsleder for avdeling for byggesak, plan og geodata. Det har til tider stormet rundt avdelingen. Ordføreren har offentlig kritisert måten avdelingen jobber på.

Saken Asbjørn Montelius mot kommunen, begynner å få mange elementer. Vi tar de viktigste:

Oppsigelse

  • Halden kommune varslet i februar Montelius om at de vurderte å gi ham avskjed.
  • Kommunen la fram flere grunner for en oppsigelse.
  • Det ble holdt et drøftingsmøte slik loven foreskriver i en oppsigelsessak. Her plusset kommunen på med flere grunner til avskjed.
  • Montelius tilbakeviste alle påstandene. Hans fagforening NITO gikk inn i saken med full tyngde. Advokat Arild Hølland korresponderte med kommunen om saken.

Trakk saken

  • For kort tid siden varslet rådmann Gudrun Haabeth Grindaker at oppsigelsessaken ble trukket tilbake.
  • Men rådmannen trakk ikke påstandene.
  • Det førte til at NITO varslet kommunen om at de vil reise sak.
  • Med NITO i ryggen krever Montelius at kommunen også trekker tilbake de påstandene som lå til grunn for varsel om oppsigelse.

Nye påstander

De to nye sakene som Montelius nå reiser, dreier seg tydeligvis om påstander som er kommet i tillegg. Disse er så alvorlige i Montelius sine øyne, at han ser seg nødt til å gå til tingretten for å renvaske seg.

Det er usikkert når Halden tingrett kan beramme sakene. Det er også usikkert om sakene vil gå for åpne eller lukkede dører.

Lukkede dører

Sakene må nødvendigvis berøre personlige forhold. Men sakene angår offentligheten i høyeste grad fordi det er kommunens toppledelse og kommunen som sådan som er saksøkt.

Spørsmålet er også om offentligheten noen gang får vite hva kommunens folk beskylder Montelius for.

Det skal også tillegges at det var daværende konstituert rådmann Eivind Hansen som «åpnet» saken mot Montelius – en sak som rådmann Grindaker nå har arvet.

Kommentarer til denne saken