Haldenser i 30-årene tatt for 27 tyverier

En Halden-mann må sone 15 dager i fengsel etter å ha blitt tatt for 27 tyverier, ett innbrudd og seks brudd på oppholdsforbud og brudd på legemiddelloven.