Haldenser svindlet NAV for over 200.000 kroner – nå må han i fengsel

Artikkelen er over 3 år gammel

Haldenseren trodde han fikk dagpenger i 2 år, selv om han var i jobb.

DEL

Da arbeidsplassen kuttet ned på bemanningen, måtte den 35 år gamle haldenseren søke om dagpenger hos Nav Halden. Nå må han i fengsel.

Trodde han fikk dagpenger i 2 år

Haldenseren møtte i Halden tingrett 4. oktober. I nesten ett år har han fått dagpenger selv om han har vært i jobb.

Hos Nav Halden fikk han beskjed om at han hadde rett på arbeidsledighetstrygd i 2 år. Han trodde derfor at han fikk dagpenger i 2 år. Etter noen måneder fikk han stillingen sin tilbake som fulltidsansatt, men oppga ikke dette på meldekortene i den aktuelle perioden.

Alt arbeid skal føres på meldekortene

Alle som mottar dagpenger må fylle ut og sende inn meldekort til NAV hver 14. dag. Under kontroll oppdaget NAV at siktede sendte inn meldekort hvor han krysset av for at han ikke arbeidet til tross for at han faktisk arbeidet 100 prosent på arbeidsplassen sin. Urettmessig mottatte dagpenger i den aktuelle perioden er ifølge NAVs beregninger 274.604 kroner.

Haldenseren har erkjent at han har fylt ut meldekortene feil slik at han har forledet NAV til å anvise han beløpet i dagpenger som han ikke hadde krav på. Siktede har samtykket i at saken blir avgjort ved tilståelsesdom, og ble dømt etter straffeprosessloven § 271 for grovt i hensikt å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning ved bruk av uriktig eller ufullstendig opplysning.

75 dager i fengsel

Trygdebedrageriet har funnet sted over en periode på nesten ett år og anses som grovt. Den veiledende grensen mellom ubetinget fengsel og samfunnsstraff for første gangs trygdebedrageri tilsvarer folketrygdens grunnbeløp (G). G var på gjerningspunktet under 89.000 kroner og det skal derfor reageres med ubetinget fengsel i 75 dager.

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken