- Det bør utarbeides egne regler for syklister

Det bør utarbeides egne trafikkregler for syklister, mener Trygg Trafikk.

Det bør utarbeides egne trafikkregler for syklister, mener Trygg Trafikk. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Trygg Trafikk mener Veidirektoratet bør utarbeide egne regler for syklister i trafikken.

DEL

De sier kommunikasjonssjef Kristin Øyen til ha-halden.no tirsdag.

Heftig sykkeldebatt

Organisasjonen har også henvent seg til direktoratet angående et slikt regelverk tidligere, men har ikke nådd fram.

Saken er nå aktualisert gjennom den heftige debatten i Halden rundt temaet. Tirsdag siterte ha-halden.no et svar på Trygg Trafikks nettside, hvor det ble stilt spørsmål om det er lov å sykle i felt, og hvor mange syklister som kan ligge side om side.

- Det er ulovlig å sykle i felt

I svaret sto det blant annet:

"Det er fremdeles ikke tillatt å sykle som felt på offentlig vei uansett hvor mye vi skulle ønske at det er lov, og at det kan virke tryggere for syklistene. Når det arrangeres sykkelritt skal traseen godkjennes av politiet og statens vegvesen, og skiltes. Det skal også være følgebil. "

Les også: - Ulovlig å sykle i felt

Les også: Er syklistene blitt en plage?

Nettsiden hadde sist blitt oppdatert 26. april 2011.

I løpet av dagen forsvant den ovennevnte teksten fra Trygg Trafikks nettside, og ble erstattet av dette svaret i stedet.

Nye anbefalinger

"Når det gjelder sykling i felt og trening på sykkel anbefaler vi at syklister ligger maksimalt to i bredden, og viser hensyn ved å slippe frem trafikken på passende steder. Er det mange som sykler sammen bør det deles opp i flere mindre felt, på maks 10-15 syklister slik at biler kan kjøre forbi et felt ad gangen."

De henviser nå også videre til Norges Cykleforbunds ti sykkelvettregler for sykling på offentlige veier.

- Vi mener at veitrafikkloven er åpen for flere tolkninger. En sykkel blir likestilt med et hvert annet kjøretøy, og det mener vi blir feil. En sykkel er som eneste kjøretøy ikke motorisert. Regelverket som det er i dag, er vanskelig å forstå og bør gjennomgås, sier Øyen.

- Lite hensiktsmessig regelverk

- Dere endret teksten på nettsiden deres. Hvorfor det?

- Vi ser at regelverket er lite hensiktsmessig både for dem som trener og for dem som kjører bil. Hvis en for eksempel er ute og sykler med en gruppe barn, så må det jo være mulig å sykle som en gruppe, og at hele gruppen anses som et kjøretøy og ikke hver enkelt sykkel. Så det er dette vi kommer til å kommunisere ut nå framover, sier Øyen.

- Få rettigheter som syklist

Tafikk-koordinator i Østfold politidistrikt,Lasse Kristiansen, mener det er unødvendig å forfatte egne regler for syklister i trafikken.

- I utgangspunktet har man få rettigheter som syklist i trafikken. Syklistene taper både i forhold til regelverk og skader, men det betyr selvfølgelig ikke at det er fritt fram for bilistene. En må tilpasse seg og ta hensyn til hverandre, sier han.

Kristiansen opplever et lavt konfliktnivå generelt mellom syklister og bilister.

- Det er mer konflikt, når det gjelder treningssyklister.

Får lov til å sykle i gruppe

- Er det lovlig eller ulovlig å sykle flere i gruppe?

- Jeg tror man skal tolke lovverket veldig strengt, dersom en skal si det er ulovlig å sykle i gruppe. Lovverket blir ikke håndhevet slik her i Østfold i hvert fall. Et begravelsesfølge med biler har jo lov til å bruke veien for eksempel. Men de som driver organisert sykkeltrening bør innrette seg på en slik måte at bilistene kommer seg fram, og det har jeg vel inntrykk av at de prøver å gjøre.

- Et regelverk løser ikke alt

Kristiansen mener det er samspillet mellom bilister og syklister som er viktig.

- Store sykkelgrupper bør slippe trafikken fram og splitte seg opp i mindre grupper for eksempel. Samtidig som bilistene må holde god avstand og ikke sette syklistene i fare. Jeg er imot regelendringer, fordi et regelverk løser ikke alt, sier Kristiansen.

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags