Den store butikkdød på Idd

Willy Simensen på Svingen Landhandel holdt ut lengst. Men i november 2008 stengte han og kona Elsa butikken for godt.

Willy Simensen på Svingen Landhandel holdt ut lengst. Men i november 2008 stengte han og kona Elsa butikken for godt. Foto:

Av
Artikkelen er over 9 år gammel

Siden omkring 1960 er trettiåtte butikker på Idd lagt ned. I dag er det bare to igjen. En lite hyggelig Norges-rekord?

DEL
Omstilling i næringslivet har vært en forutsetning for økt levestandard i Norge. Vi merker det ikke så mye fra dag til dag. Men hvis vi ser på det som kalles strukturrasjonalisering i perspektiv, konstaterer vi en voldsom forandring i norsk økonomi og arbeidsliv.

Gullalder
At Idd troner på denne forandringstoppen, er riktig nok noe spesielt. Det var nemlig svenskehandelen som skapte en gullalder, ikke minst i Enningdalen. På 1950-tallet og fram i alle fall til 1960. Da svenskene forsvant, forsvant de fleste forretningene. Likevel. Dette er et stykke lolkalhistorie som vi bør ta med oss.
Da begynner vi vår vandring femti år tilbake i tid. Ved overgangen fra 1950-åra til 1960-åra. Startpunkt er den gamle bygrensen.
På Knardal var det to butikker, i den nederste var Harlem siste kjøpmann. Og det fantes en kolonial lengre oppe ved nye Folkvang skole. På Hov var det to. Den ene drev G. Helge Ottersen, i den andre sto fru Jonassen Eide bak disken. På Risummyra registrerer vi Risum Kolonial. Vi har fått opplyst at det var to forretninger på Sommerro. Fuglevig drev den ene, den andre lå i Høstbakken. Dessuten tar vi med Øberg Kolonial, som kjøpmann Grimsøen sto for inntil for få årsiden. Håkon Halvorsen hadde mange kunder i sin forretning på Sofienlund. Vi er informert om at det var to handlende på Ystehede, den ene var fru Edquist.

Langs Den blå-grønne veien
Langs det som i dag kalles Den blå-grønne veien lå landhandleriene som perler på en snor. I den nedre butikken på Fagerholt traff du familien Gummesen, men det var også et handelssted på Øvre Fagerholt. Folk forteller at det dessuten lå en butikk i Styggedal, som ble fortært av Den røde hane. Neste stopp langs hovedveien er Brattland Landhandleri på Sanderød, der det også var bensinstasjon. Og videre: Osdalen Landhandleri, Liholt Landhandleri og Fagerli Landhandel på Bakke.

Til Enningdalen
Etter Bakke kjører vi over grensen fra Idd hovedsokn til Enningdalen anneks.
Men i handelsammenheng er Enningdalen alt annet enn et anneks. For her krydde det av forretninger. Vi kommer først til Ende Handel, som meldte pass bare for få år siden. Og så en avstikker til Berby Handel, idet vi drar videre i retning Holtet. Det er naturlig med en stans hos Marie Braatorp på Golden Landhandleri før vi hilser på selve margarinkongen, Odd Berg på Berg.
Svingen Landhandel holdt skansen helt til november 2008. Da var Elsa og Willy Simensen pensjonister og stengte døra for godt. Også flere av kjøpmennene på og omkring Holtet fortsatte inn på to tusentallet. Men i dag er det slutt for alle: Grensen Handel, Holtet Handel ved Gunvor Kitterød, Knut Langebråten på Skogtun, G.J. Brække og Grenmar.

Kornsjø og Prestebakke
Kornsjø har den eneste gjenværende butikken på Idd med Anne Marie Karlsens Kornsjø Landhandleri. Men de store margarinkjøpmennene Sverre Brynildsen, John Thalberg og Torbjørn Martinsen har gått over i historien. Severin Paulsbos krambu på Paulsbo eksisterer heller ikke lenger. De to forretninger på Prestebakke er også nedlagt, T. Torgalsens Efterfølger ved Synnøve Folkeseth og Asta Hansen på Prestebakke Landhandleri.

Tistedal eget kongerike
Vi avslutter vår vandring i 1950-åra langs den øvre veien til Aspedammen. Her har vi Buer Landhandleri og Astrid Ødegård Buer. Og så Aspedammen med Solhøi Landhandleri.
Nå vil kanskje noen innvende at vi har glemt Tistedal, for det hørte formelt delvis til Idd. Det vil vi bestemt avvise. Tistdal er et eget kongerike, som verken vil være underlagt Idd, Berg eller Halden. Basta!
Men finnes det da ikke en eneste butikk igjen på Idd unntatt det lille landhandleriet på Kornsjø? Det gjør det. For det finnes nettopp en eneste. Det er den store og utmerkede Kiwi-forretningen på Risummyra.
Vi må imidlertid være enige om at det var et rikere mangfold i bygda for femti år siden!
Kilder
Vi har benyttet oss av en opptegnelse fra handelsreisende Åge Johansen i «Ida» fra 2004.
Tidligere ordfører og enningdøl Bjørn Ståhl har hjulpet oss å finne fram til tidligere forretninger i Enningdal.
Kjøpmann Terje Gummesen var i sin ungdom «springpojk» for margarinagent Mads Johansen og ble kjent med alle margarinbutikkene.
John Solberg har gitt oss god assistanse.
Og endelig bygger forfatteren på sine egne erindringer fra femtiåra.
Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags