Det er første dagen med ny liturgi, som gir likekjønnede anledning til å gifte seg i kirken. Allerede har fire haldensere meldt seg ut av Den norske kirke.

Ingen pågang i Halden ennå

Mandag vedtok et stort flertall i Kirkemøtet en ny vigselsliturgi som ønsker likekjønnede velkommen til å gifte seg i Den norske kirke. Kirkeverge i Den norske kirke i Halden, Jan Ivar Andreassen, forteller at de ikke har fått noen pågang, ennå.

– Vi har ikke merket noe pågang hos oss i dag, men det er fire som har meldt seg ut av Den norske kirke, forteller kirkeverge, Jan Ivar Andreassen.

– Har de meldt seg ut på grunn av den nye liturgien?

– Vi vet aldri helt grunn til hvorfor folk melder seg ut, men vi tror at dette er grunnen, forteller Andreassen.

I Halden er det kun én av seks prester som har sagt ja til å vie likekjønnede, hvor to har reservert seg, to svarer ikke på spørsmålet, og én nekter å uttale seg.

Dette har de sagt til HA:

Reidar Finsådal : – Jeg reserverer meg. Jeg respekterer de som mener noe annet. Jeg har det gamle, klassiske kirkesynet.

Kjell Halvard Flø: – Jeg reserverer meg mot å gjennomføre vielse av lesbiske og homofile par.

– Hvorfor?

– Kirken er delt i det spørsmålet. Jeg holder fast på det gamle systemet. Prosten i Sarpsborg prosti vil sørge for at det er en prest som vil gjennomføre det.

Kristin Bakkevig:

– Kan du vie?

– Ja, jeg forholder meg til kirkemøtets vedtak. Det finnes ikke bare to båser. Det finnes mange nyanser der. Vigsel har blitt en kirkelig ordning. Selve vielsen er en samfunnsmessig ordning.

Halvor Gregersen: – Jeg vil ikke uttale meg.

– Hvorfor ikke?

– Jeg vil ikke uttale meg.

Jan Boye Lystad: – Jeg forstår at det kan være interessant å vite hva Haldens prester mener. Jeg ønsker imidlertid ikke å profilere mitt standpunkt i avisa på det nåværende tidspunkt.

 Saken har flere sider. Glupe teologer har uttalt seg. Bare å si ja eller nei i et intervju mener jeg ikke er å ta på alvor dem denne saken gjelder.

Martin Lund: – Jeg er ikke glad for vedtaket i Kirkemøtet. Jeg kan ikke se at Bibelen åpner for giftemål mellom to av samme kjønn. Jeg bruker reservasjonsretten.

HA har igjen vært i kontakt med sogneprest, Jan Boye Lystad, hvor vi spurte om han ville uttale seg denne gangen om han vil vie likekjønnede.

– Det er ikke å bare svare ja eller nei på det spørsmålet, og jeg skal skrive en kronikk hvor jeg skal begrunne hvorfor jeg mener det jeg gjør, forteller Lystad.

– Vi har nok prester til å vie likekjønnede

Prost i Sarpsborg prosti, Kari Mangrud Alvsvåg, forteller at Sarpsborg prosti også omfatter Halden kommune, og er derfor flere prester som vil vie.

– Dette betyr at det ikke bare er én i Halden som vil vie likekjønnede, det er mange som er aktuelle. Til sammen er det 20 prester, hvor cirka halvparten vil vie likekjønnede, sier Alvsvåg.

– Hvordan løser dere dette praktisk?

– Hvis noen vil gifte seg, så er det min oppgave å finne en prest som vil vie. Og da må jeg forhøre meg om hvem som vil delta. Allerede har vi fått henvisninger av likekjønnede som vil gifte seg, men jeg tror ikke det kommer til å bli lang kø, vi har prester nok, forteller Alvsvåg.