Benedicte har fått drømmejobben

SYNLIGGJØRING: – Det kan hende at arbeidet mitt vil utløse behov for flere dagplasser og sykehjemsplasser. Da får vi synliggjort at behovet er der, sier Benedicte Borge Bakstad. Hun er demenskoordinator i  Halden kommune.

SYNLIGGJØRING: – Det kan hende at arbeidet mitt vil utløse behov for flere dagplasser og sykehjemsplasser. Da får vi synliggjort at behovet er der, sier Benedicte Borge Bakstad. Hun er demenskoordinator i Halden kommune. Foto:

Den nye demenskoordinatoren i Halden kommune virkelig brenner for demenssyke og deres pårørende. – Det er et spennende felt. Jeg ønsker å være med og gjøre en forskjell. Jeg har fått drømmejobben, sier Benedicte Borge Bakstad.

DEL

Benedicte Borge Bakstad startet i den nyopprettede stillingen ved nyttår. Hun skal selv lage innholdet på hva stillingen inneholder og er godt på vei med det. Demenskoordinatoren har også hentet inspirasjon hos andre kommuner.

Vinn-vinn

I kommuner hvor det finnes et demensteam. Foreløpig er Benedicte BNorge Bakstad alene, men hun ser ikke bort fra at behovet etter hvert vil kreve at det ansettes flere.

For statistikken viser at det ut fra demografien skal være ca 515 demenssyke personer i Halden. 22 av dem er yngre enn 65 år. Det er langt fra så mange registrerte med demens i det kommunale systemet, og det henger sammen med at mange ikke har fått en diagnose, og kanskje heller ikke har søkt om noen tjenester.

Benedicte Borge Bakstad mener det grunn til å tro at de reelle tallet er mye høyere. Vi har en jobb å gjøre. Både for å hjelpe de syke og ikke minst de pårørende så dette blir håndtert riktig så tidlig som mulig.

– Det kan hende at arbeidet mitt vil utløse behov for flere dagplasser og sykehjemsplasser. Da får vi synliggjort at behovet er der. Samtidig tenker jeg det å få en tidlig diagnose og forberede seg er forebyggende. Også i forhold til at pårørende blir ivaretatt. Noe som betyr at pårørende kan stå lenger i sykdommen og ha den syke lenger boende hjemme. Det regnestykket tror jeg kommer til å gå opp, sier 46-åringen.

Fange opp nye demente

Selv er fembarnsmoren utdannet ergoterapeut med bred erfaring fra akuttpsykiatrisk avdeling ved sykehuset i Østfold, videreutdanning innen demens, fyngert som daglig leder ved Solheim senter samt jobbet i hjemmesykepleien og som hjemmehjelper. Benedicte Borge Bakstad har arbeidet i Halden kommune siden 1998.

– Hva gjør du i den nye jobben?

–  Demensutredninger hos hjemmeboende første og fremst, men også på sykehjem med korttidsinnlagte i samarbeid med fastlege og sykehjemslege.

– Det er viktig å få en diagnose tidlig. Det er for å få hjelp tidlig, prøve ut medisiner, bremse symptomer og ta i bruk hjelpemidler som de fortsatt kan bruke. Og det å kunne planlegge framtida si litt. Det er viktig for den som er syk og pårørende å prate om sykdommen før den har kommet for langt. Å få avklart ting. Å få skrevet en framtidsfullmakt om hva man ønsker med livet sitt og de du er glad i når sykdommen slår til for fullt, svarer hun.

IMPONERT:  – Pårørende gjør en kjempeinnsats. Jeg må si jeg beundrer de pårørende som makter å stå i det så lenge hjemme. Det er viktig at de også blir ivaretatt og har noen å prate med. Mange pårørende blir så slitne at de blir syke av det, sier hun.

IMPONERT: – Pårørende gjør en kjempeinnsats. Jeg må si jeg beundrer de pårørende som makter å stå i det så lenge hjemme. Det er viktig at de også blir ivaretatt og har noen å prate med. Mange pårørende blir så slitne at de blir syke av det, sier hun. Foto:

– Det er viktig med demensutredning for å kunne utelukke demens. Det kan være andre sykdommer som gir demenssymptomer, fortsetter hun.

Mennesker under 65 år skal utredes av spesialisthelsetjenesten.

De eldre utredes på denne måten: Hjemmebesøk, hukommelse- og konsentrasjonstester, samtaler med den syke og deretter med pårørerende, en sjekk av sikkerheten i hjemmet, depresjonstest. Alt dette inngår i en rapport som ender hos legen. Deretter tar legen tester pluss at det blir ordnet time for MR på sykehus for scanning av hjernen.

Ta vare på pårørende

– Ellers er pårørendearbeid veldig sentralt. Pårørende gjør en kjempeinnsats. Jeg må si jeg beundrer de pårørende som makter å stå i det så lenge hjemme. Det er viktig at de også blir ivaretatt og har noen å prate med. Mange pårørende blir så slitne at de blir syke av det, sier koordinatoren og forteller at det er økende påmelding til pårørendeskolen kommunen har i samarbeid med Halden demensforening.

Hun ber pårørende om å ringe, dersom de ønsker noen å snakke med. Noen som forstår situasjonen og har kompetansen til å ta ting videre i systemet: – Vi kan ta samtalen på mitt kontor på helsehuset (tidligere Halden sykehjem) eller jeg kan komme hjem til dem. Det er også startet en samtalegruppe for fire mannlige pårørende. De snakker om felles utfordringer og opplevelser. De lærer av hverandre og får litt råd. Det er viktig å ivareta seg selv for å klare å hjelpe den som er syk. Hvis ikke har du ikke noe å gå på hvis du selv blir syk.

– Vi håper å starte flere slike grupper. Veien blir til mens man går, sier Borge Bakstad.

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags