Matbutikk er på vei hit

Her er det store forandringer på gang.

Her er det store forandringer på gang. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Forandringer er på gang i de gamle lokalene til Biltilsynet på Odde Bro.

DEL

Det er skrevet en avtale med Norgesgruppen om etablering av en Spar-butikk i lokalene.

Ferskvaredisk

Spar-konseptet er en butikk med betjent ferskvare og lagt til rette for at kundene selv bestemmer volumet av hva de ønsker. Med økt antall studenter og enkelthusholdninger som etterspør mindre handelsforpakninger anser Spar å fylle behovet til kundene i nærområdet. Spar kommer altså med et tilbud som ingen av de fire nærmeste dagligvarebutikkene har.

- Fordel for nærområdet

Denne saken kommer opp til politisk behandling i hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø i neste uke.

HA har vært i kontakt med Roger Caspersen som eier bygningen på Odde Bro. Han henviser til sakspapirene til hovedutvalget.

Der skrives det blant annet: - Vi anser at en slik etablering vil representere en stor fordel for nærområdet, ikke minst viser vi til det store antall beboere og besøkere til høyskoleanlegget og Kunnskapsparken. Disse vil nå få et matutsalg i umiddelbar nærhet. I tillegg bor det også et betydelig antall mennesker i tomteområdene i nærheten. Som kjent vil det også etableres nye boligfelt rundt Kunnskapsparken, noe som vil øke behovet for en forretning ytterligere.

Det er for øvrig kun en matbutikk i umiddelbar nærhet, og det er Coop Prix på Østre Lie.

Dekkbutikk

Spar-butikken er tenkt inn i lokalene der det blant annet er dekkverksted og utsalg av dekk i dag. I alt berøres tre leietakere.

Selskapet Rødsveien 74 AS søker om rammetillatelse for å etablere dagligvareforretningen i ca 1.076 kvadratmeter. Det trengs en bruksendring i forhold til tidligere godkjent bruk, som er treningssenter med sqashbaner.

Rammesøknaden omfatter en del bygningsmessige arbeider:

Heve deler av taket med ca 1,2 meter mot Rødsveien.

Redusere antall vinduer i den fasaden som ender mot Rødsveien.

Etablere et nytt trapperom, sette opp et tilbygg, som skal romme butikkens inngang.

Mindre omgjøringer som riving av lettvegger og sette opp ny skillevegg.

Dette har vært her

Bygningen er fra 1979. Følgende virkosmheter har holdt til her: Biltilsynet med kontorer og tilsynshall. Verksted og lager for bedriften Bygg-Nor AS. Halden Squashsenter.

Innstiller på ja

Rådmannen ser ingen grunn til å si nei til det huseier søker om. Samtidig gjøres det oppmerksom på at søknaden ikke omfatter oppføring av skilt eller andre reklameinnretninger.

Dersom søknaden godkjennes, vil søker engasjere et godkjent foretak for å utarbeide en brannrapport for brannstrategien. Brannrapporten og erklæring om ansvarsrett vil bli vedlagt søknad om igangsettingstillatelse.

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags