Kommunedirektørens forslag: *150 millioner til vann og avløp *Legge ned barnehage *Eget klimabudsjett *Alle enheter skal effektiviseres *Ikke flere sykehjemsplasser *Bygge nytt renseanlegg

– Økonomien blir fortsatt stram, og vi må fortsette å spare, oppsummerer kommunedirektør Roar Vevelstad.