Totalforbudet gjelder Moss, Rygge, Råde, Våler, Vestby, Nesodden, Frogn, Ås, Enebakk, Oppegård, Ski, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Rakkestad, Halden, Askim, Hobøl, Spydeberg, Trøgstad, Skiptvet, Eidsberg, Aremark og Marker kommuner.

Alle tillatelser om bålbrenning, er også trukket tilbake og forbudet omfatter også bruk av godkjente bålplasser og grilling i og nær skog og mark.

Inkluderer engangsgriller

"I nærheten av" defineres som nært nok til at flammer, gnister eller glør kan antenne vegetasjon eller annet brennbart materiale. Forbudet inkluderer også bruk av engangsgriller eller annet utstyr som kan bidra til at vegetasjon antennes. I forbindelse med eventuell skogsdrift må stor forsiktighet utvises, og kjetting tillates ikke benyttet, skriver Moss Avis.

– Det varme og tørre været som vi har hatt i vårt distrikt i lengre tid har ført til stedvis stor gress- og lyngbrann i kommunene. Skogbrannfarevarselet øker til meget stor skogbrannfare i løpet av uken på bakgrunn av de foreløpige værvarsel som er utgitt. Det anses av den grunn som nødvendig å innføre særskilte tiltak mot gress- og lyngbrann og skogbrann, sier brannsjef i Follo brannvesen IKS, Dag Christian Holte i en pressemelding.

 

Varer til nedbør

Forbudet gjelder inntil det kommer nedbør av betydelig mengde.

Brannvesenet oppfordrer alle til å respektere totalforbudet mot bruk av ild i denne perioden. Skader oppstått som følge av bruk av alle typer ild eller annen aktivitet som fører til brann, kan medføre straffeansvar.

– Vi minner om at åpen ild i og i nærheten av skogmark er forbudt uten tillatelse fra brannvesenet (kommunen) i tidsrommet mellom 15. april og 15. september hvert år, sier Holte, som uttaler seg på vegne av alle brannsjefene i Mosseregionen, Follo, Sarpsborg, Fredrikstad, Rakkestad, Halden, Indre Østfold.