Nye kameraer passer på de gamle trehusene våre og oss

Vi står på toppen av kornsiloen og skuer ut over sentrum og Haldens verneverdige trebygninger. Her, nesten 47 meter over bakken, monteres fire varmesøkende kameraer som vil gjøre jobben mange ganger enklere for brannmannskapene våre. Og tryggere for oss.